Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δικαίωσε τη Δημοκρατία σε υπόθεση απαγωγής ανήλικου από τη μητέρα του