Εκπαιδευτικό συνέδριο για δικηγόρους για τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης

Έκκληση Επιτροπής Άμυνας προς Υπουργείο και ΓΕΕΦ να αποφευχθούν εκβιαστικές καταθέσεις νομοθετημάτων

Νέα τροποποίηση στον νόμο κατά του ξεπλύματος, εν μέσω επικρίσεων για έλλειψη συντονισμού υπηρεσιών