Παράταση για έφεση κατά πρωτόδικης απόφασης από το 2017, έδωσε το Ανώτατο σε 53 καταθέτες της FBME

Το Ανώτατο απέρριψε προσφυγή εναντίον μη έκδοσης εκζητούμενης στη Ρωσία