Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στη δεξαμενή εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Νομική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, συμμετέχει πλέον στην δεξαμενή εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως οι μοναδικοί Κύπριοι πανεπιστημιακοί στη δεξαμενή αυτή, για θέματα που αφορούν σε ασφάλεια, άμυνα, ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, διεύρυνση και σχέσεις της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Η επίσημη ανακοίνωση πιο κάτω:

Ο ερευνητικός οργανισμός Trans European Policy Studies Association (TEPSA), μέλος του οποίου είναι το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, συνήψε πέντε συμβάσεις – πλαίσιο για την παροχή ad-hoc εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μελέτες και εργαστήρια. Η συμβουλευτική ομάδα του TEPSA θα καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε σχετικό θέμα της ζητηθεί. Τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης έχουν περιληφθεί ως εμπειρογνώμονες και σύνδεσμοι επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με την TEPSA για το συγκεκριμένο έργο:

Σύμβαση 1: Διεύρυνση της ΕΕ, Ανατολική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Μη Κράτη-Μέλη της ΕΕ, ΕΟΧ, Ρωσία και Κεντρική Ασία: Δρ. Γιώργος Κέντας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σύμβαση 2: Νότια Ευρώπη και Ευρύτερη Μέση Ανατολή: Δρ. Μιχάλης Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής

Σύμβαση 3: Ανάπτυξη: Δρ. Ανδρέας Θεοφάνους, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης

Σύμβαση 4: Ασφάλεια και Άμυνα: Δρ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Σύμβαση 6: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία, Δρ. Χριστίνα Ιωάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής Σχολής

Περαιτέρω μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ενδέχεται να συμμετάσχουν ως εμπειρογνώμονες σε συγκεκριμένα έργα κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,