Ανέλαβαν και επίσημα καθήκοντα οι δυο Επίτροποι

Θεσμούς «καθ’ όλα ιδιαίτερης και κομβικής σημασίας σχετικά με την τήρηση και την εφαρμογή των αρχών και των αξιών που διέπουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την Επίτροπο Νομοθεσίας και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
 
Σε ειδική τελετή το πρωί της Πέμπτης στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προχώρησε στον διορισμό της Λουΐζας Χριστοδουλίδου-Ζανέττου στη θέση της Επιτρόπου Νομοθεσίας με ισχύ από τις 14/10/2019, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων στη Νομική Υπηρεσία, και στην αποδοχή της διαβεβαίωσης της Δέσπως Μιχαηλίδου-Λιβανίου για να την θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Νομοθεσίας, ως μέρους της εκτελεστικής εξουσίας, αφορούν την μελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την απλοποίηση και γενικά τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής νομοθεσίας, την συμμόρφωση και τήρηση των υποχρεώσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, δυνάμει Συμβάσεων που έχει κυρώσει.
 
Οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ως ανεξάρτητου ελεγκτικού θεσμού, πρόσθεσε, οι οποίες καθορίζονται από τον περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμο του 2007, αφορούν την με κάθε τρόπο προάσπιση, διασφάλιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.
 
Απευθυνόμενος και στις δύο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η απόφαση του διορισμού τους λήφθηκε συνυπολογίζοντας τις ακαδημαϊκές σπουδές, την πολύχρονη καταξιωμένη επαγγελματική τους πορεία, την καταγεγραμμένη εμπειρία και προηγούμενη δράση τους, καθώς και το εγνωσμένο ήθος και το ακέραιο του χαρακτήρα τους. «Προσόντα, τα οποία εξυπηρετούν τα μέγιστα την περαιτέρω αποτελεσματική επιτέλεση της ευαίσθητης και ταυτόχρονα υψηλής αποστολής σας».
 
Η κ. Ζανέττου ως Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και η κ. Μιχαηλίδου ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου άφησαν τη δική τους σφραγίδα στην υπηρεσία του τόπου, σημείωσε.
 
«Καλούμενες να υπηρετήσετε την Πολιτεία, την κοινωνία και κυρίως το σύνολο των πολιτών από τα εν λόγω αξιώματα, διαδέχεσθε και παραλαμβάνετε το χαρτοφυλάκιό σας από την κ. Λήδα Κουρσουμπά, η οποία, ολοκληρώνοντας τη θητεία της, άσκησε επί σειρά ετών τα καθήκοντά της από τις δύο αυτές θέσεις με απόλυτη ευσυνειδησία και αφοσίωση».
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης ότι λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της τέως Επιτρόπου Λήδας Κουρσουμπά, όσον αφορά τον θεσμό του Επιτρόπου Νομοθεσίας, πέτυχαν τον καταρτισμό του Αρχείου Συνθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο καταγράφονται όλες οι διεθνείς υποχρεώσεις του κράτους, διμερείς και πολυμερείς καθώς και μνημόνια συναντίληψης.
 
Επίσης, τον καταρτισμό και την υποβολή υψηλού επιπέδου Εθνικών Εκθέσεων της Κύπρου και την άρτια παρουσίαση τους ενώπιον των διεθνών Σωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να αρθεί η προηγούμενη κατάσταση καθυστερήσεων που εξέθετε το κράτος, τον καταρτισμό σημαντικών νομοθετημάτων ιδιαίτερα, για θέματα που αφορούν ανθρώπινα δικαιώματα, τη συμμόρφωση και την τήρηση των υποχρεώσεων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, δυνάμει Συμβάσεων που έχει κυρώσει και τον εκσυγχρονισμό της σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

 Όσον αφορά τον θεσμό του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι η ίδρυσή του υπήρξε ορόσημο ως προς την υλοποίηση της υποχρέωσης του κράτους να διασφαλίζει τα δικαιώματα του παιδιού, που προκύπτουν από τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε το 1991.
 
Αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία της προάσπισης των δικαιωμάτων του παιδιού, εργαζόμαστε με σύνεση και συνέπεια προς την κατεύθυνση αυτή, σημειώνοντας μέχρι στιγμής μέσα από τις πολιτικές μας σημαντικά και μετρήσιμα βήματα ως προς τη διασφάλιση των συμφερόντων των παιδιών, ανέφερε.
 
Ως παράδειγμα  σημείωσε την κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Λανζαρότε), την διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία, τον διορισμό Συμβουλίου επιφορτισμένο με την ευθύνη της προώθησης, της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και του ελέγχου της εφαρμογής της Στρατηγικής.
 
Ήδη από την  εφαρμογή μεγάλου αριθμού των δράσεων και πολιτικών, που απορρέουν από την Στρατηγική και τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν, η χώρα μας κατέστη παράδειγμα καλής πρακτικής που επικαλείται το Συμβούλιο της Ευρώπης, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
 
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα σημείωσε τη δημιουργία του «Σπιτιού του Παιδιού», την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στον τομέα της Υγείας, την προώθηση νομοθεσιών για αναμόρφωση του δικαίου σε συναφή με τα παιδιά θέματα, που χαρακτηριζόταν από διαχρονικές παθογένειες. «Αναφέρω χαρακτηριστικά επτά νομοσχέδια σχετικά με τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου που στοχεύουν στην εναρμόνιση του με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού».
 
Αναφέρω την ίδια ώρα το πρωτοποριακό νομοσχέδιο με το οποίο εγκαθιδρύεται ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, πρόσθεσε.
 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή των παιδιών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κατάρτιση πολιτικών που τα αφορούν και τα επηρεάζουν, στη βάση απευθείας διαβουλεύσεων με τους Υπουργούς και την Επίτροπο. «Ως κορωνίδα των θεσμοθετημένων αυτών διαδικασιών αναφέρω την «Ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης με τα παιδιά» σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου».
 
Αναμφίβολα το μέγεθος και η σημασία του παραχθέντος έργου, του οποίου μόνο μέρος προανέφερα, διερμηνεύει την επίγνωση της οφειλής, τη βούληση και την αποφασιστικότητά μας για την τήρηση και τον σεβασμό των θεσμών του κράτους, ως επίσης για την έννομη προστασία και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών, σημείωσε.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε για τη συμπαράσταση και την με κάθε τρόπο στήριξη των θεσμοθετημένων μηχανισμών, αλλά και την ετοιμότητά του να συμβάλει με συνέπεια και υπευθυνότητα προς την κατεύθυνση της διευκόλυνσης των καθηκόντων, που ανέλαβαν οι δύο νέες Επίτροποι.
 
Η Νέα Επίτροπος για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου – Λιβανίου είπε, ότι μετά από μια πορεία 31 χρόνων στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης αναλαμβάνει τη θέση έχοντας πλήρη επίγνωση του βάρους και της ευθύνης που φέρει. Θέση, πρόσθεσε, από τη φύση της προνομιούχα, αφού έχει ως επίκεντρο την ευημερία και το μέγιστο όφελος του παιδιού, του ιδίου του πρωτογενούς κυττάρου της ζωής.
 
Η οικονομική κρίση και ο πόλεμος έχουν ως πρώτο θύμα το παιδί, σημείωσε κάνοντας λόγο στην παγκοσμιοποίηση που ήρθε να επισωρεύσει άλλα δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως η εμπορία ανηλίκων, η σεξουαλική εκμετάλλευση, η παιδική πορνογραφία, ιδιαιτέρως μέσω του διαδικτύου και των ναρκωτικών. Προβλήματα σοβαρά που απαιτούν συντονισμένη ενέργεια τόσο σε εθνικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο.
 
Αναφέρθηκε επίσης στο έργο που επιτέλεσε η προκάτοχος της με τη σημαντική συμβολή του τέως Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Ιωνά Νικολάου αλλά και τις σχετικές νομοθεσίες για την προστασία του παιδιού που παρέχουν το οπλοστάσιο για την καταπολέμηση των πολλαπλών κινδύνων που απειλούν το παιδί, όμως, σημείωσε, απαιτείται συλλογική και ατομική δράση και στοχευμένες δράσεις από τις κρατικές Υπηρεσίες, το σχολείο, την οικογένεια, ακόμα και τον γείτονα και όλη την κοινωνία.
 
Χρειάζεται, είπε, ενδυνάμωση και στελέχωση των σχετικών Υπηρεσιών και ανάθεσης σε αυτών αρμοδιοτήτων αποφασιστικής σημασίας που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι έγκαιρα και άμεσα, διαβεβαιώνοντας ότι θα εργαστεί προς αυτό τον σκοπό. Κατέληξε δε με αυτό «που είπε ο ποιητής: έχε το νου σου στο παιδί, γιατί αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα».
 

 
Η νέα Επίτροπος Νομοθεσίας, Λουΐζα Χριστοδουλίδου – Ζανέττου είπε ότι θα καταβάλει το άπαν των δυνάμεων της για να ανταποκριθεί με επιτυχία και επάρκεια στα καθήκοντα που της έχει εμπιστευτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
 
Η 30ετής ενασχόλησή της με το δίκαιο έμπρακτα και μάχιμα και η πολυσχιδής υπηρεσία της στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον οποίον και ευχαρίστησε αφού ήταν παρών, πρόσθεσε, ότι την έχουν προικίσει τα μέγιστα για τη νέα αυτή αρχή και της παρέχουν τα εφόδια για να συμβάλει στη συνέχιση και αναβάθμιση του θεσμού.
 
Τέλος, ευχαρίστησε την προκάτοχό της, Λήδα Κουρσουμπά.

Πηγή:ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,