Τα μέτρα για τον κορωνοϊό πρέπει να σέβονται το Διεθνές Δίκαιο

Με κοινή τους δήλωση η Ελλάδα, το Βέλγιο, η Δανία, η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Σουηδία, σημειώνουν ότι σε αυτή την άνευ προηγουμένου κατάσταση, είναι θεμιτό τα κράτη μέλη να λάβουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών τους και την αντιμετώπιση της κρίσης αλλά εκφράζουν τον προβληματισμό τους για τον κίνδυνο παραβίασης  των αρχών του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων που απορρέουν από την έγκριση ορισμένων επειγόντων μέτρων. 

Δείτε την ανακοίνωση:

“Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά και να τηρούν τις αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, να είναι αναλογικά και προσωρινά, να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο και να τηρούν τις προαναφερόμενες αρχές και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης ή την ελευθερία του Τύπου. Συνεπώς, υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και καλούμε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να εξετάσει το ζήτημα, όταν αυτό είναι απαραίτητο ”.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email