Κομισιόν: Aνακοινώνει τις δράσεις για το 2020 – Στόχος μια Ευρώπη κοινωνικής δικαιοσύνης και ευημερίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωση της σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης για δίκαιη μετάβαση, εξηγεί το πώς η κοινωνική πολιτική θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, στην αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάζονται στη σημερινή εποχή και προτείνει την ανάληψη δράσεων και τη λήψη πρόσθετων μέτρων σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων:

“Σήμερα η Ευρώπη αποτελεί ένα μοναδικό μέρος στο οποίο η ευημερία, η δικαιοσύνη και ένα βιώσιμο μέλλον αποτελούν εξίσου σημαντικούς στόχους. Στην Ευρώπη διαθέτουμε ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα διαβίωσης, τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και την πιο αποτελεσματική κοινωνική προστασία στον κόσμο. Ωστόσο, είμαστε αντιμέτωποι με μια σειρά από προκλήσεις, όπως η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, η ψηφιοποίηση και οι δημογραφικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται νέες προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η νέα μας αναπτυξιακή στρατηγική, πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη παραμένει παγκοσμίως η εστία των πλέον προηγμένων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και ότι αποτελεί δυναμικό κόμβο καινοτομίας και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. Οι πράξεις που δημοσιεύονται σήμερα εδράζονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως διακηρύχθηκε από τα θεσμικά όργανα και τους ηγέτες της ΕΕ τον Νοέμβριο του 2017. Η Επιτροπή καλεί όλες τις χώρες, τις περιφέρειες και τους εταίρους της ΕΕ να παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πορεία προς τα εμπρός, καθώς και τα σχέδιά τους για την επίτευξη των στόχων του πυλώνα. Οι εισηγήσεις τους θα τροφοδοτήσουν την προετοιμασία του σχεδίου δράσης του 2021, το οποίο θα συνθέσει όλες τις εισηγήσεις, και θα υποβληθεί προς έγκριση στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο”.

Δείτε τις κύριες δράσεις για το 2020 που αναμένεται να συμβάλουν στην εφαρμογή του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της ΕΕ.

  • Δίκαιοι κατώτατοι μισθοί για τους εργαζομένους στην ΕΕ
  • Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την ισότητα των φύλων και δεσμευτικά μέτρα για την διαφάνεια των αποδοχών
  • Η επικαιροποίηση του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη
  • Η επικαιροποίηση της Εγγύησης για τη Νεολαία
  • Η διοργάνωση συνόδου για την εργασία σε πλατφόρμες
  • Μια πράσινη βίβλος για τη γήρανση
  • Μια στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία
  • Μια δημογραφική έκθεση
  • Ένα ευρωπαϊκό σύστημα αντασφάλισης ανεργίας

Οι δράσεις αυτές βασίζονται στο έργο που έχει ήδη επιτελέσει η ΕΕ μετά τη διακήρυξη του πυλώνα το 2017.

Διαβούλευση σχετικά με τους δίκαιους κατώτατους μισθούς

Επίσης η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη του πρώτου σταδίου της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους – τις επιχειρήσεις και τις συνδικαλιστικές ενώσεις – με θέμα έναν δίκαιο κατώτατο μισθό για τους εργαζομένους στην ΕΕ. Η Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει ότι όλα τα συστήματα που εφαρμόζουν οι χώρες κράτη-μέλη είναι κατάλληλα, διαθέτουν επαρκή κάλυψη, περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων, και διαθέτουν έναν προσήκοντα μηχανισμό επικαιροποίησης.

Δείτε επίσης: Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων διατυπώνει 20 αρχές και δικαιώματα καθοριστικής σημασίας για δίκαιες και εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Με πληροφορίες από Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email