ΕΔΑΔ: Η απαγόρευση θρησκευτικών βιβλίων μαρτύρων του Ιεχωβά παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Θρησκευτική Κοινότητα Μαρτύρων του Ιεχωβά κατά Αζερμπαϊτζάν, 20.02.2020, με αριθμό προσφυγής 52884/09, αποφάσισε ότι η απαγόρευση θρησκευτικών βιβλίων μαρτύρων του Ιεχωβά παραβιάζει τα άρθρα 9 και 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, η προσφεύγουσα θρησκευτική κοινότητα των Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αζερμπαϊτζάν παραπονέθηκε γιατί το κράτος απαγόρευσε την εισαγωγή συγκεκριμένης θρησκευτικής λογοτεχνίας με την αιτιολογία ότι θα δημιουργηθούν θρησκευτικές εντάσεις. Τα εγχώρια Δικαστήρια απέρριψαν αμετάκλητα την προσφυγή, κρίνοντας τα εν λόγω βιβλία ακατάλληλα για υπονόμευση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των θρησκειών.

Το ΕΔΑΔ διαπίστωσε ότι τα εγχώρια Δικαστήρια δεν προέβησαν σε εκτενή εκτίμηση των ιδεών που παρουσιάζονταν στα βιβλία, ούτε έλαβαν υπόψη τους ότι πρόκειται για θρησκευτική ιδεολογία, ούτε ανέφεραν συγκεκριμένα γεγονότα που να αποδεικνύουν ευαίσθητο υπόβαθρο κατά τον κρίσιμο χρόνο, όπως η ύπαρξη διαθρησκευτικών εντάσεων. Επομένως, έκρινε ομόφωνα ότι τα εθνικά δικαστήρια δεν προέβησαν σε προσεκτική εξισορρόπηση και δεν παρείχαν «σχετικούς και επαρκείς λόγους» για την παρέμβαση με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και η ελευθερία της έκφρασης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση.

Δείτε επίσης την απόφαση στην υπόθεση Nasirov and Others v. Azerbaijan.

Με πληροφορίες από https://www.echrcaselaw.com/

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,