Ενίσχυση διαφάνειας, δημοκρατικού ελέγχου και λογοδοσίας σε φορολογικά ζητήματα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η βουλευτής Ελένη Σταύρου συμμετείχε στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας στις Βρυξέλλες, στη Διάσκεψη για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 και στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Σε παρέμβασή της, σε συζήτηση του θέματος της υιοθέτησης ενός νέου διεθνούς φορολογικού συστήματος, η βουλευτής κα Ελένη Σταύρου, Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, επεσήμανε ότι η Κύπρος τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας, του δημοκρατικού ελέγχου και της λογοδοσίας σε φορολογικά ζητήματα. Σημείωσε δε ότι η εντατικοποίηση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και της διοικητικής συνεργασίας ανάμεσα στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών είναι καθοριστικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς, καθώς και για την πάταξη των επιζήμιων φαινομένων της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Τα φαινόμενα αυτά είναι διασυνοριακά και δεν μπορούν να επιλυθούν αποτελεσματικά μονομερώς, καθώς η αντιμετώπισή τους απαιτεί συλλογικές προσπάθειες, συντονισμό και συνέργειες ανάμεσα στις εθνικές φορολογικές αρχές, είπε η κα Σταύρου.  Σημείωσε δε ότι τα εν λόγω φαινόμενα είναι ιδιαίτερα επιβλαβή για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθότι οδηγούν στην απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων πολιτικών δημοσίου οφέλους, όπως η παιδεία και η υγεία. 

Περαιτέρω, η Κύπρια βουλευτής επεσήμανε ότι η φορολόγηση συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει η κυβέρνηση κάθε χώρας για χάραξη της κοινωνικής και οικονομικής της πολιτικής. Υπογράμμισε δε ότι η Κύπρος αποδοκιμάζει την υιοθέτηση Κοινής Βάσης Φορολόγησης Εταιρειών και την ενδεχόμενη εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών διότι εκτιμάται ότι θα είναι επιβλαβής για την κυπριακή οικονομία.

Τόνισε επίσης, την ανάγκη η φορολόγηση να παραμείνει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών ως αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα. Η Κύπρος είναι απομονωμένη αγορά μικρού μεγέθους χωρίς χερσαία διασύνδεση, σε μια ασταθή περιοχή με μεγάλες εξωτερικές προκλήσεις και, δεδομένου ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας είναι περιορισμένα, ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής είναι καίριας σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας της κυπριακής οικονομίας, κατέληξε η κα Σταύρου. 

Ανακοίνωση Τύπου Βουλής των Αντιπροσώπων

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,