Ερμηνευτική Εγκύκλιος του Τμήματος Φορολογίας για την Τροποποίηση του Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου

Διαβάστε την Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Τμήματος Φορολογίας, η οποία περιλαμβάνει διευκρινίσεις αναφορικά με τον Τροποποιητικό Νόμο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 122/(Ι)/2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Αυγούστου 2020.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,