Σειρά αποφάσεων και κατευθύνσεις για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποτροπή των πυρκαγιών ακόμα και εν τη γενέσει τους, έλαβαν ο Γενικός και ο Βοηθός Εισαγγελέας και οι Υπουργοί Εσωτερικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης

Κρίσιμα νομοσχέδια αναμένονται ενώπιον της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, είπε ο Υπουργός Γεωργίας