Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας: Στόχος να βοηθήσουμε με πρακτικά μέτρα τις επιχειρήσεις και τη χώρα να εισπράξει χρήματα

Προτάσεις του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για διαχείριση των συνεπειών της πανδημίας