Σεμινάριο «Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» , 21/10/2022, 14:00-17:45

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο “Εισαγωγή στην Ιστορία του Αγγλικού Δίκαιου”, Tετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 17:00 – 20:00 🗓

Σεμινάριο: Δικαστική Γραφολογία – Δικαστική Εξέταση Εγγράφων, Τρίτη 28 & Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 (17:00 – 21:00) 🗓

Τυχερά παίγνια : Το κανονιστικό πλαίσιο και η διαμόρφωση μίας νέας δυναμικής αγοράς, 22 & 25 Φεβρουαρίου 2020, 17:00 – 20:00 🗓

«Διαβιβάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε Τρίτες Χώρες και Διεθνείς Οργανισμούς », Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, 16:00 – 20:00 🗓