Ηλεκτρονική Διαδικασία Υποβολής Ερωτηματολογίων του Π.Δ.Σ. σχετικά με την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση των Αδικημάτων Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Πρωτοποριακή Έρευνα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για τον τομέα της Δικαιοσύνης

«Δράση Κοινής Αντίληψης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας»

Συνάντηση ΠΔΣ με τον κ. Στέλιο Ναθαναήλ, διαχειριστή-συντονιστή για ετοιμασία εισηγήσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog)