«Δράση Κοινής Αντίληψης του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας»

Συνάντηση ΠΔΣ με τον κ. Στέλιο Ναθαναήλ, διαχειριστή-συντονιστή για ετοιμασία εισηγήσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των καθυστερημένων υποθέσεων (backlog)

Πρωτοποριακή «Δράση Κοινής Αντίληψης του ΠΔΣ για ενίσχυση της ισότητας των φύλων και καταπολέμησης των έμφυλων διακρίσεων στον εργασιακό χώρο της δικηγορίας»

AML Διαδικτυακό Σεμινάριο – Οδηγία για τα Δικαιούχα Πρόσωπα & Μια πρακτική προσέγγιση περιπτώσεων για το Νομικό Επάγγελμα (Case Studies), Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, 10.00-12.30 🗓