Στις 69.725 οι ηλεκτρονικές δηλώσεις στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με την Υπ. Εργασίας