Περί Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ο λόγος

Τις τελευταίες μέρες η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Τι είναι όμως αυτή η Επιτροπή, πότε συστάθηκε και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της;

Τη σύσταση της Επιτροπής αυτής την προβλέπει ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμος του 2017 (Ν. 180(I)/2017). Ο νόμος αυτός δημιουργήθηκε από συμβατική υποχρέωση μετά τη ψήφιση από όλες τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ETS 215 του 2015, για τη Χειραγώγηση Αθλητικών Γεγονότων, η οποία υπογράφηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή λειτουργεί μάλιστα ως Εθνική Πλατφόρμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ETS 215, για τη Χειραγώγηση Αθλητικών Γεγονότων και αποτελεί το σημείο επαφής της Δημοκρατίας για τους σκοπούς της Σύμβασης.

Ο νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 15.12.2017. Για άγνωστο λόγο η Επιτροπή Δεοντολογίας διορίστηκε 13 μήνες αργότερα, στις 17.1.2019. Η Επιτροπή αυτή δεν παρήγαγε κανένα ουσιαστικό έργο. Είχε απλά μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΟΑ στις 27 Φεβρουαρίου, 2019. Λίγο αργότερα από αυτή τη συνάντηση ο πρόεδρος Χριστάκης Χριστοφίδης και τα μέλη Μάριος Παναγίδης και Λοΐζος Χατζηδημητρίου υπέβαλαν  τις παραιτήσεις τους αφού διαπίστωσαν σύγκρουση συμφερόντων. Για άγνωστο λόγο το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προχώρησε στην αναπλήρωση των μελών που υπέβαλαν παραίτηση και άφησε την Επιτροπή ανενεργή. Υπήρξε μάλιστα και δημοσίευμα την 1.11.2018, με τίτλο «Θάφτηκε ο νόμος περί στημένων αγώνων», χωρίς όμως να υπάρξει αντίδραση.

Περί το τέλος του 2019, ξέσπασε σοβαρή κρίση στο ποδόσφαιρο μας με την συνεχή αλλοίωση των αποτελεσμάτων αγώνων από μεροληπτική διαιτησία. Λόγω κακής διαιτησίας αλλοιώθηκαν τα αποτελέσματα πολλών αγώνων και αυτό φαινόταν ξεκάθαρα με την επαναπροβολή και το σχολιασμό των φάσεων από ειδικούς. Υπήρξαν πολύ σοβαρές δηλώσεις αθλητικών παραγόντων ομάδων που αδικήθηκαν επανειλημμένα αλλά και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα κακώς έχοντα στην κυπριακή διαιτησία και γενικά το ποδόσφαιρο μας. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μίλησε μάλιστα (τελετή βράβευσης αρίστων αθλητών στις 16.1.2020) για διεφθαρμένους παράγοντες και διαιτητές και τόνισε πως είναι «ώρα να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία για να δούμε τον κόσμο να επιστρέφει στα γήπεδα».

Παρόλα αυτά η Επιτροπή παρέμεινε χωρίς νόμιμη συγκρότηση. Στις 10.1.2020 Ομόνοια και ΑΕΛ έθιξαν με ανακοινώσεις τους το θέμα, με αποτέλεσμα, μέσα σε λίγες μέρες να ενεργοποιηθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Επιτροπή αυτή να ανασυσταθεί με τον διορισμό νέου προέδρου και δύο νέων μελών, έτσι ώστε να αποτελείται από τους ακόλουθους.

1.       Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος

2.       Νίκος Καρτακούλης, Αντιπρόεδρος

3.       Εβελίνα Γεωργιάδου, Μέλος

4.       Χάρης Σαββίδης, Μέλος

5.       Μαριαλένα Κωνσταντίνου, Μέλος

Η κυριότερη αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να διερευνά αυτεπάγγελτα, σε περιπτώσειςύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, ή εξετάζει τις καταγγελίες ή και πληροφορίες που τίθενται ενώπιον της για πιθανή χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος ή εκδήλωσης, να συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από πρόσωπα που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της και να αποφασίζει για τη λήψη μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την άσκηση των εξουσιών της, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου η Επιτροπή δύναται να συλλέγει οποιεσδήποτε σχετικές εκθέσεις και οπτικοακουστικό υλικό που αφορά συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός.

Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με τον καταρτισμό Κώδικα Δεοντολογίας για ρύθμιση θεμάτων διαφθοράς σε αθλητικά γεγονότα στα οποία προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή.

Η Επιτροπή έχει επίσης το δικαίωμα διορισμού ερευνώντος λειτουργού, ο οποίος δύναται να καλεί, να ακούει μαρτυρία και να παίρνει γραπτή ή ηχογραφημένη, κατά την κρίση του, κατάθεση από πρόσωπα που δυνατό να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικό με την διερευνώμενη υπόθεση.

Η Επιτροπή, σε περίπτωση που κατά την άσκηση της εξουσίας της προς συλλογή πληροφοριών ή κατά την διενέργεια ελέγχου ή από στοιχεία που με οποιοδήποτε τρόπο τίθενται ενώπιον της, διαπιστώσει το ενδεχόμενο παράβασης της νομοθεσίας, απευθύνεται στον Γενικό Εισαγγελέα, αν πρόκειται για ποινικό αδίκημα ενώ αν διαπιστώσει ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος απευθύνεται στην αρμόδια ομοσπονδία για διενέργεια πειθαρχικής έρευνας, ανεξαρτήτως τυχόν ποινικής ευθύνης. Σε περίπτωση που η παράβαση αφορά άρνηση παροχής πληροφοριών απευθύνεται στο δικαστήριο με σκοπό την έκδοση διατάγματος για την παροχή των πιο πάνω πληροφοριών.

Εκείνος βέβαια που ενδιαφέρεται να έχει πλήρη ενημέρωση θα πρέπει να μελετήσει το νόμο 180(I)/2017, ο οποίος προβλέπει και ασυμβίβαστα, που κατά τη δική μου άποψη ήταν τα πρώτα που έπρεπε να διερευνηθούν. Για αυτό καθώς και για δηλώσεις πολλών παραγόντων που αφήνουν υπονοούμενα για τη γνησιότητα των πρωταθλημάτων μας θα γράψουμε προσεχώς.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,