Η θέση της γυναίκας της Κύπρου στην πολιτική

Η βελτίωση της θέσης των γυναικών, η συνεχής επαγρύπνηση έτσι ώστε να προβλέπονται και να προλαμβάνονται οι νομοθετικές εκείνες αλλαγές που είναι ικανές να βλάψουν μακροχρόνια τις γυναίκες, ο σεβασμός για τη διαφορετικότητα είναι κάποιες από τις κυριαρχικές θέσεις του σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος.

Οι συζητήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, σχετικά με την εκπροσώπηση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων τις τελευταίες δεκαετίες είναι πολλές και αξιοσημείωτες. Πολλά έχουν γραφτεί στον επιστημονικό κόσμο και διάφορες προτάσεις έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Οι γυναίκες σήμερα κάνουν ολοένα και περισσότερο την παρουσία τους αισθητή. Μερικές από αυτές που αξίζει να αναφερθούν είναι η Νάνσι Πελόζι, η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η Τζασίντα Άρντερν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Καμάλα Χάρις και πολλές άλλες αξιόλογες γυναίκες οι οποίες συμβάλλουν θετικά τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομία. Είναι προφανές λοιπόν ότι για να έχουμε ένα ισορροπημένο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα χρειαζόμαστε εξίσου γυναίκες και άντρες. Ωστόσο, λίγη προσοχή έχει δοθεί στην εκπροσώπηση των κυπρίων γυναικών στον πολιτικό φάκελο οι οποίες παραμένουν στην μειονότητα.

Η ισότητα των φύλων υπήρξε βασική αρχή της ΕΕ από τότε που η Συνθήκη της Ρώμης εισήγαγε την αρχή της ίσης αμοιβής για άνδρες και γυναίκες το 1957. Χρησιμοποιώντας τη νομική βάση που παρέχουν οι Συνθήκες, η Ένωση εξέδωσε δεκατρείς οδηγίες για την ισότητα των φύλων από τη δεκαετία του 1970 . Αυτά έχουν διασφαλίσει, μεταξύ άλλων, ίση μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία, την κατάρτιση, τις προαγωγές και τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ίσων αμοιβών και παροχών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εγγυημένα δικαιώματα για γονική άδεια.

Έχουμε πολλούς λόγους να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την ισότητα. Στην τρέχουσα πολιτική ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να υιοθετήσουν μια σταθερή στάση για την ισότητα των δυο φύλων θέτοντας την ως προτεραιότητα, αποδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή τους στις αξίες και αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η ΕΕ.

Τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις που υπάρχουν αναφορικά με το φύλο στην κυπριακή κοινωνία, ενισχύουν τον διαχωρισμό μεταξύ των ρόλων ανδρών και γυναικών στην κυπριακή κοινωνία όπου ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει (δημόσια / ιδιωτική σφαίρα). Αυτά τα στερεότυπα παράγονται, αναπαράγονται και συντηρούνται μέσω γενικών μέσων που είναι υπεύθυνα για την πολιτιστική παραγωγή, παρουσιάζοντας τις γυναίκες στα μάτια της κοινωνίας αποκλειστικά ως μητέρες / γυναίκες, επιφανειακές και ανίκανες. Οι γυναίκες αναμένεται να εκπληρώσουν μόνο τα καθήκοντά τους και τους ρόλους τους, αλλά αποθαρρύνονται, και πιστεύουν πως είναι ανίκανες να ηγηθούν ή / και να διεκδικήσουν το αξίωμά τους.

Οι γυναίκες που βρίσκονται ήδη στον πολιτικό κόσμο δυσκολεύονται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εργασία και την οικογένεια υπό την επήρεια διαφόρων παραγόντων. Λόγω της έλλειψης κρατικών υποδομών στην Κύπρο που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη στη φροντίδα των παιδιών, οι γυναίκες αποθαρρύνονται να ασχοληθούν με την πολιτική και να επιδιώξουν υψηλότερες θέσεις που αποτελούν έμμεση διάκριση. Η απουσία εργαλείων και υποστήριξης τις αναγκάζει να αποφύγουν την πολιτική. Τα κοινωνικά και πολιτιστικά εμπόδια είναι τα πιο ισχυρά και πιο δύσκολα να εξαλειφθούν. Παρόλα αυτά έχουν αποδείξει πως με υπομονή, επιμονή και τόλμη μπορούν να αγωνίζονται καθημερινά για να αλλάξουν πράγματα και νοοτροπίες προς όφελος του τόπου και των πολιτών.

Την τελευταία δεκαετία αυξάνεται σταθερά το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε πολιτικά θεσμικά όργανα και στη δημόσια διοίκηση σε όλη την ΕΕ. Το 2019, με βαθμολογία 56,3 στα 100, η Κύπρος καταλάμβανε την 20ή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Η βαθμολογία της είναι κατά 11,1 μονάδες χαμηλότερη από τη βαθμολογία της ΕΕ.

Τι πρέπει να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η θέση της γυναίκας στην πολιτική;

  • Ίση συμμετοχή σε ανεπίσημα δίκτυα. 
  • Ίση εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις και σε χαρτοφυλάκια που σχετίζονται με τις βασικές κρατικές λειτουργίες, όπως η άμυνα, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική, ενώ οι γυναίκες αναλαμβάνουν κυρίως υπουργεία με κοινωνικοπολιτιστικές λειτουργίες, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το στερεότυπο ότι είναι πιο κατάλληλες για τομείς όπως η παιδεία, η υγεία και ο πολιτισμός.
  • Ίση ιεράρχηση σε πολιτικά κόμματα.
  • Παρακίνηση περισσότερων νέων γυναικών με μια ευρύτερη σειρά στοχοθετημένων κινήτρων, όπως δημόσιες συζητήσεις, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στις πρακτικές προσλήψεων και επαγγελματικής εξέλιξης, που είναι σημαντικά για την πρόοδο στον συγκεκριμένο τομέα.
  • Τακτική παρακολούθηση, ίσως από μια ανεξάρτητη επιτροπή, των εξελίξεων και αξιολόγηση της επιτυχίας των πρωτοβουλιών.
  • Εξέταση όλων των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ως πολιτικοί σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και ανάπτυξη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση τους.

Η κυπριακή κοινωνία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ικανότητες των γυναικών στην πολιτική. Επιπλέον, οι πολιτικές δημιουργούνται και θα συνεχίσουν να δημιουργούνται από υπερεθνικούς οργανισμούς που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων. Το ερώτημα είναι πώς αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να διασφαλίσουν και να πιέσουν περισσότερο για ένα σύστημα ισότητας των φύλων σε μια κοινωνία που είναι ιδιαίτερα παραδοσιακή όπως η κυπριακή κοινωνία.

Οι πολιτικές και νέες πρακτικές δεν μπορούν να λειτουργήσουν αν δεν εξαλειφθούν τα διάφορα φυλετικά στερεότυπα, να καλλιεργηθεί η ισότητα των φύλων και να εκπαιδευτούν τα άτομα και τα πολιτικά κόμματα σχετικά με τα οφέλη από την αξιοποίηση των θετικών στοιχείων και των δύο φύλων, προκειμένου να προχωρήσουν οι κοινωνίες.

Χαιρετίζουμε τους πρόσφατους διορισμούς γυναικών σε σημαντικά πολιτειακά αξιώματα στην Κύπρο και ελπίζουμε να δούμε περισσότερους διορισμούς σε πολιτικά και άλλα αξιώματα στο μέλλον.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,