Η σημαντικότητα του άρθρου 10 της ευρωπαϊκής σύμβασης δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΕΣΔΑ) για τη δημιουργία κράτους δικαίου

Σταμάτης Παπαβασιλείου

Ο Σταμάτης Παπαβασιλείου σε άρθρο του στο Κράτος Δικαίου γράφει:

“Για να αποσαφηνιστεί το εάν μια πεποίθηση εμπίπτει στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που προστατεύονται από την ΕΣΔΑ, το Δικαστήριο ανέπτυξε ένα ασφαλές κριτήριο στο πλαίσιο του άρθρου 2 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, κατά το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζεται μια συγκεκριμένη πεποίθηση από την ύπαρξη ενός βαθμού δύναμης, σοβαρότητας, συνεκτικότητας και σπουδαιότητας.”

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,