Υποτροφίες της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας στα μέλη των Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λαμίας

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης, αλλά και στήριξης των νέων επιστημόνων προκειμένου να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους υπό συνθήκες αριστείας, ανταγωνιστικότητας και επιστημοσύνης, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το Τμήμα Εισδοχών του Πανεπιστημίου, εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή του, κ. Τάσο Δημητρίου, προέβησαν στην κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας με τις Ενώσεις Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ) και Λαμίας (ΕΑΝΔιΛ).

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η χορήγηση υποτροφιών στα μέλη των ως άνω Ενώσεων που καλύπτουν το 20% των καταβαλλόμενων διδάκτρων και αφορούν τα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών α) στη Νομική, β) στο Δίκαιο και Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) στη Δημόσια Διοίκηση.

Με αυτόν τον τρόπο, η Νομική Σχολή αποδεικνύει έμπρακτα τη δέσμευσή της να σταθεί αρωγός στο πλευρό των ασκουμένων και νέων δικηγόρων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, με τη χρήση καινοτόμων μέσων και σύγχρονων τεχνολογιών και διασφαλίζοντας τα απαραίτητα εχέγγυα για την περαιτέρω επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία των νέων νομικών.

Ανακοίνωση Τύπου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: