Υπ. Yγείας : Παρουσίασε νομοσχέδιο για την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου

Νομοσχέδιο που στοχεύει στη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίσει την παροχή υπηρεσιών ασθενοφόρου στην χώρα μας, ενέκρινε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η πρόταση που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου εμπίπτει στο πλαίσιο σειράς ενεργειών που προωθούνται για την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

Μέσα από το προτεινόμενο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανάμεσα σε άλλα, ρυθμίζονται:

1. Ο καθορισμός συστήματος αδειοδότησης και λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών ασθενοφόρου και των ασθενοφόρων οχημάτων,

2. Η εγκαθίδρυση μηχανισμού ελέγχου των παρόχων υπηρεσιών ασθενοφόρου και ασθενοφόρων οχημάτων,

3. Η καθιέρωση ελάχιστων επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού που θα διευθύνει και θα στελεχώνει τα ασθενοφόρα οχήματα,

4. Η ρύθμιση της ίδρυσης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επείγουσων Κλήσεων,

5. Ο καθορισμός κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του Διασώστη, καθώς και η δημιουργία Μητρώου Διασωστών.

Με την απόφαση αυτή, το Υπουργείο Υγείας, ως η εποπτική Αρχή, προχωρά στη ρύθμιση των διαφόρων ομάδων επαγγελματιών υγείας, όπως είναι οι διασώστες και τα πληρώματα ασθενοφόρων, ενόψει και της ένταξης των προνοσοκομειακών υπηρεσιών στη 2η φάση του ΓεΣΥ.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,