Xαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στο 18ο Συνέδριο ΔΕΟΚ

Είναι  με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο 18ο Συνέδριο της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου, εκφράζοντας την εκτίμησή μου προς την ηγεσία και τα μέλη της ΔΕΟΚ, για την προσήλωσή τους στην κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων με σεβασμό στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κοινωνικού διαλόγου.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης κοινωνικού διαλόγου είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικός και θεμελιώδης. Οι ραγδαίες αλλαγές που σημειώνονται στην οικονομία και την αγορά εργασίας τόσο από τις οικονομικές κρίσεις όσο και από τις ψηφιακές, οικολογικές και δημογραφικές μεταβολές προκαλούν αλλαγές για τους εργαζόμενους, τους εργοδότες και τις μεταξύ τους σχέσεις υπαγορεύοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η προσφορά της Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ) στις προσπάθειες για επίτευξη καλύτερων συνθηκών εργασίας, τη βελτίωση των μισθών, τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τα διάφορα ωφελήματα που απορρέουν από αυτές, όπως η ανάπτυξη θεσμών και διαδικασιών που προωθούν τα εργασιακά δικαιώματα, είναι αδιαμφισβήτητη.

Ο κοινωνικός διάλογος ανέκαθεν αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια όλων για εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων στο εργασιακό γίγνεσθαι. Μέσα από την εφαρμογή του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων για 40 και πλέον χρόνια, διασφαλίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της οργάνωσης και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, ενώ ταυτόχρονα στηρίζεται και υποστηρίζεται η τριμερής συνεργασία.

Απόδειξη της αξίας και της αποτελεσματικότητας του κοινωνικού διαλόγου αποτελούν, μεταξύ άλλων, η ψήφιση του περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Όροι Υπηρεσίας) Νόμου του 2020, ο καθορισμός μισθών πρόσληψης στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, ως επίσης και η συμφωνία ανανέωσης δύο άκρως σημαντικών Συλλογικών Συμβάσεων οι οποίες καλύπτουν νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας του τόπου, της Οικοδομικής αφενός και της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας αφετέρου.

Διαχρονική προτεραιότητα της Κυβέρνησης, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν και εξακολουθεί να είναι η προστασία των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, πέραν της διασφάλισης της εφαρμογής των διαδικασιών του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, έλεγχοι και επιθεωρήσεις για διασφάλιση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 9.000 επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων εργοδότησης και για την αδήλωτη εργασία.

Η προάσπιση της ισότητας στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας ως Kυβέρνηση. Οι ενέργειες που γίνονται προς αυτό τον πυλώνα πολιτικής μας δεν περιορίζονται μόνο στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου αλλά και στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών που δημιουργούν την ανισότητα αυτή.

Εκ των πρωταρχικών στόχων μας είναι και η πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας. Στην προσπάθεια αυτή διενεργούνται στοχευμένες επιθεωρήσεις για πιο αυστηρό έλεγχο της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα. Η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης διενεργεί ετησίως πέραν των 6.000 στοχευμένων επιθεωρήσεων για την αδήλωτη εργασία αλλά και για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αξιοσημείωτη είναι εξάλλου η μείωση στο ποσοστό της αδήλωτης απασχόλησης, η οποία σύμφωνα με τα στοιχεία των επιθεωρήσεων, το 2009 υπολογιζόταν στο 27% ενώ το 2020 πετύχαμε μείωση του ποσοστού στο 10%.

Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια πάταξης της αδήλωτης απασχόλησης αποτελεί από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, η εισαγωγή του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μέσω του οποίου δηλώνονται ηλεκτρονικά όλες  οι προσλήψεις νέων εργοδοτουμένων.

Το συνέδριο της ΔΕΟΚ, διεξάγεται σε μια ιδιόμορφη περίοδο όπου η πανδημία του COVID-19 έχει επιφέρει σημαντικό εργασιακό και οικονομικό αντίκτυπο παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Η άμεση αντίδραση της Κυβέρνησης όμως κατάφερε να περιορίσει τις διαφαινόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, σε μεγάλο βαθμό. Μέσα από την εφαρμογή των ειδικών σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, στηρίχθηκαν πέραν των 210.000 εργαζομένων, αυτοεργοδοτούμενων, ανέργων και εργοδοτών με δαπάνη πέραν των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αγαπητοί Φίλες και Φίλοι,

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων, αλλά και των στοχευμένων κινήσεων της Κυβέρνησης, η οικονομία καταγράφει και πάλι θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ενώ η ανεργία ακολουθεί σημαντική καθοδική πορεία φτάνοντας σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στο 4,3% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο της ανεργίας από το 2009. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν ένα αισιόδοξο κλίμα για μεθοδικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, που προωθούνται μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο η Κύπρος υπέβαλε και εγκρίθηκε από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η εμβάθυνση της θεσμοθετημένης κοινωνικής προστασίας ήταν ανέκαθεν στις υψηλότερες προτεραιότητες αυτής της Κυβέρνησης. Με βάση τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και στο πλαίσιο μιας στρατηγικής προσέγγισης για τη σταδιακή μετάβαση σε διαρθρωτικά και μόνιμα μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη αλλά και στην εμβάθυνση των δικαιωμάτων των πολιτών, έχουμε θέσει σε τροχιά υλοποίησης τα ακόλουθα:

  • Ολοκλήρωση του κοινωνικού διαλόγου που έχουμε αρχίσει για την καθιέρωση κατώτατου μισθού,
  • Αναθεώρηση του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της σχετικής Νομοθεσίας,
  • Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση για δίκαιες συντάξεις για όλους,
  • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με την οργάνωση και τις διαδικασίες και μελέτη καλών πρακτικών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
  • Ανασχεδιασμό και απλοποίηση των διαδικασιών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατάρτιση των στελεχών,
  • Ψηφιακό μετασχηματισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων για παροχές και σύντμηση του χρόνου εξέτασής τους,

Στόχος μας μέσα από αυτές τις επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις και πολιτικές είναι η καθοριστική βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη αναφορικά με παροχές μέσω της ψηφιοποίησης και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και διαδικασιών.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να αναζητεί την συνεργασία και την συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να προωθείται  η ένταξη  όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στην αγορά εργασίας με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην ευημερία και στην ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου και του κράτους.

Καταλήγοντας, θέλω να τονίσω ότι οι προσπάθειές μας δεν σταματούν, αλλά αντίθετα ενισχύονται με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών για μια ευημερούσα κοινωνία.

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,