Βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης, 9 Οκτωβρίου 2020

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 9 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί βιντεοδιάσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης. Διαβάστε τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης:

Ψηφιακή δικαιοσύνη

Η ψηφιοποίηση των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών συνεπάγεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη. Η γερμανική Προεδρία θα υποβάλει σχέδιο συμπερασμάτων σχετικά με τις ευκαιρίες για την ψηφιοποίηση στον τομέα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης θα ενημερωθούν από την Προεδρία σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει επίσης έκθεση σχετικά με τις εν εξελίξει διεθνείς διαπραγματεύσεις για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η Προεδρία θα υποβάλει σχέδιο συμπερασμάτων για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Θα πραγματοποιηθεί επίσης ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον αντισημιτισμό και τη ρητορεία μίσους με τον κ. Michael O’Flaherty, διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA).

Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Οι υπουργοί θα συζητήσουν τις δικαστικές πτυχές της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, μετά από παρουσίαση της κας Ylva Johansson, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Επιτροπή και η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, κα Laura Codruţa Kövesi, θα ενημερώσουν τα κράτη μέλη για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , ,