Τροποποιητικοί νόμοι και κανονισμοί στην Επιτροπή Μεταφορών για ρυμούλκηση οχημάτων, πινακίδες και ηχορύπανση

Τροποποιητικούς νόμους και κανονισμούς για ρυμούλκηση οχημάτων, πινακίδες και ηχορύπανση συζήτησε την Πέμπτη η Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η Επιτροπή άρχισε συζήτηση επί της αρχής σε σχέση με τους κανονισμούς, που σκοπό έχουν την τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε οχήματα που χρησιμοποιούνται για ρυμούλκηση οχημάτων να διατηρούν αναμμένο τον απαιτούμενο αναλάμποντα φανό, ορατό προς όλες τις κατευθύνσεις, μόνο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σημείο όπου βρίσκεται το όχημα που θα ρυμουλκηθεί και μόνο κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσής του, προκειμένου να μην επηρεάζεται η ορατότητα και/ή να αποσπάται η προσοχή των χρηστών του οδικού δικτύου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας παρουσίασαν συνοπτικά το σχέδιο των τροποποιητικών κανονισμών.  Η συζήτηση θα συνεχιστεί κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, που έχει οριστεί για τις 10 Φεβρουαρίου.

Η Επιτροπή άρχισε επίσης συζήτηση επί της αρχής σε σχέση με κανονισμούς, που σκοπό έχουν την τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδων μικρότερων διαστάσεων σε μοτοποδήλατα και μοτοσικλέτες προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που παρατηρείται λόγω μη επαρκούς χώρου για τοποθέτηση των πινακίδων αυτών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σήμερα διαστάσεις.

Και αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 10 Φεβρουαρίου.

Συζήτησε έγινε και επί πρότασης νόμου σε σχέση με οχληρία και ηχορύπανση από μετατροπές σε μοτοσυκλέτες και κατόπιν εισήγησης για αυτεπάγγελτη εξέταση.

Οι εισηγητές επισήμαναν τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της οχληρίας που προκαλείται από οχήματα και μοτοσικλέτες που έχουν υποστεί μετατροπές, καθώς και τις μεγάλες ταχύτητες που συχνά αναπτύσσουν οι οδηγοί τέτοιων οχημάτων.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η πρόταση νόμου, σκοπός της οποίας είναι η προσθήκη  ρύθμισης στο βασικό νόμο, ώστε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες όχημα υπόκειται σε μετατροπές, με αποτέλεσμα να προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση, αυτό να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα γίνεται διευθέτηση για την επαναφορά του στην εργοστασιακή του κατάσταση.

Τα εμπλεκόμενα μέρη εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, τον προβληματισμό τους ως προς την τεχνική κατάρτιση των λειτουργών οι οποίοι θα επιφορτιστούν με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης σε θέματα που αφορούν μετατροπές οχημάτων και ηχομέτρησης, καθώς και το ενδεχόμενο να καταγγέλλονται, οι ιδιοκτήτες οχημάτων για επουσιώδεις μετατροπές, με τρόπο που να προκαλείται αχρείαστη ταλαιπωρία.

Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε όπως δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στα εμπλεκόμενα μέρη να καταθέσουν γραπτώς τα σχόλια και τις εισηγήσεις τους.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί σε μελλοντική συνεδρία της Επιτροπής, κατά την οποία θα εξεταστεί η αναδιατύπωση της πρότασης νόμου, λαμβανομένων υπόψη των εισηγήσεων που θα κατατεθούν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,