Τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου – Ν.122(Ι)/2020

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι έχει εκδώσει την Εφαρμοστική Οδηγία με αριθμό 01/2020, ημερομηνίας 29/9/2020, για επεξήγηση της εφαρμογής του νέου άρθρου 11Ε, της περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσίας (Ν95(I)/2000).

Η εφαρμοστική οδηγία 01/2020, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας κάτω από τη θεματική ενότητα «Έμμεση Φορολογία ΦΠΑ _Εγκύκλιοι/Ενημερωτικά Έντυπα/Οδηγοί».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,