Τροποποίηση της προθεσμίας άσκησης ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ

Το Πρωτόκολλο με αρ. 15 στην Ε.Σ.Δ.Α. τέθηκε σε ισχύ την 01.08.2021 μετά από την υπογραφή και επικύρωσή του από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα άρθρα 4 και 5 του πιο πάνω Πρωτοκόλλου τροποποίησαν το άρθρο 35 παρ.1 της Ε.Σ.Δ.Α., προκειμένου η προθεσμία άσκησης της προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α. να περιοριστεί από έξι (6) σε τέσσερις (4) μήνες από την εθνική δικαστική απόφαση που κρίνει αμετάκλητα το ζήτημα που αποτελεί το αντικείμενο της προσφυγής.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο LAWNET.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,