Τροποποιήσεις Νομοθεσιών για ρύθμιση εξόφλησης των προστίμων από τους οδηγούς ενοικιαζόμενων οχημάτων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, κατόπιν σημερινής του απόφασης το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις τροποποιήσεις των Νομοσχεδίων «Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό» και «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021».

Οι τροποποιήσεις των συγκεκριμένων Νομοσχεδίων περιλαμβάνουν πρόνοιες για τις υποχρεώσεις τόσο του μισθωτή όσο και του εκμισθωτή για την εξόφληση των προστίμων που προκύπτουν κατά την περίοδο της εκμίσθωσης από την οδήγηση και κυκλοφορία του εκμισθούμενου οχήματος.

Με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις αναμένεται ότι θα ρυθμιστεί οριστικά το θέμα είσπραξης των εξώδικων προστίμων που προκύπτουν από οδηγούς ενοικιαζόμενων οχημάτων, οι  οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι τουρίστες που αναχωρούν από την Κύπρο αμελώντας να πληρώνουν τα εξώδικα που έχουν λάβει.

Ενδεικτικά, από στοιχεία που δόθηκαν από την Αστυνομία και τους Δήμους για την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2019, δεν έχουν πληρωθεί 19.529 εξώδικα πρόστιμα που αφορούν σε μηχανοκίνητα οχήματα ενοικιάσεως.

Αναμένεται επίσης ότι, με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις θα μειωθούν αισθητά οι οδικές παραβάσεις που διενεργούνται από τους τουρίστες, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο το επίπεδο της οδικής ασφάλειας.

Πηγή : Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,