Δείτε τους τρείς άξονες του πλαισίου αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Σε τρεις άξονες υλοποιείται το σχέδιο για εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ), δήλωσε η Υπουργός  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό Γενικής Συνέλευσης του ΣΠΑΒΟ, τον οποίο διάβασε η Διευθύντρια των ΥΚΕ Μαρία Κυρατζή.

Η Υπουργός επανέλαβε ότι στόχος της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας, προσιτότητας και εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών του ατόμου και της οικογένειας, μέσω μιας ολιστικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης που να βασίζεται πρωτίστως στις συνέργειες μεταξύ του κεντρικού και τοπικού κράτους καθώς και τοπικών ή/και μη κερδοσκοπικών φορέων, ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες των ατόμων / οικογενειών μέσω της παροχής διεπιστημονικών / πολυθεματικών υπηρεσιών, αλλά και να λαμβάνονται μέτρα πρωτογενούς πρόληψης.

Δείτε τους τρεις άξονες του σχεδιασμού:

Πρώτος Άξονας: Εμπλοκή ομάδας διαχείρισης έργου για την ολιστική προσέγγιση και παρακολούθηση της υλοποίησης της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ.

Η ομάδα του Αναδόχου θα αναλάβει την διαχείριση του έργου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την οργάνωση και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως έχουν καθοριστεί από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Προωθείται διαγωνισμός δημοσίων συμβάσεων για την επιλογή της ομάδας ο οποίος αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Ιουλίου 2020.

Δεύτερος Άξονας: Δημιουργία καταλόγων με βάση τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων οι οποίοι θα περιλαμβάνουν ειδικούς ώστε παράλληλα και μέχρι την εμπλοκή της ομάδας διαχείρισης έργου (αλλά και μεταγενέστερα) να μπορούν να προετοιμάζονται ή/και να προωθούνται δράσεις προς υλοποίηση της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ το συντομότερο δυνατόν.

Ταυτόχρονα προωθείται η σύσταση των Πολυθεματικών Ομάδων η εργασία των οποίων θα επιδιώκει την ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου και της οικογένειας όπου οι επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικές υπηρεσίες θα προσφέρουν ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση. Η σύσταση τόσο των Πολυθεματικών όσο και των Επαρχιακών Ομάδων βασίζεται σε σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ήδη είναι σε εξέλιξη η οριστικοποίηση των όρων εντολής  τους. Όπου θα κρίνεται αναγκαίο οι εν λόγω ενέργειες θα ενισχύονται με επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγων παιδοψυχιάτρων, αξιολογητές κ.ά) οι οποίοι θα εξασφαλιστούν με τη μίσθωση υπηρεσιών.  Η σχετική προκήρυξη θα γίνει εντός των επόμενων ημερών και η εξασφάλιση των επαγγελματιών (εκτός προσκόμματος από τις διαδικασίες των προσφορών) τον ερχόμενο Οκτώβριο.     

Τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να εξασφαλιστούν με αγορά υπηρεσιών Συνοδοί και Μέντορες για  παιδιά που είτε είναι σε ιδρύματα παιδικής και εφηβικής προστασίας είτε είναι στις οικογένειές τους και αντιμετωπίζουν ζητήματα για τα οποία θα συνδράμει η εξασφάλιση των εν λόγω υπηρεσιών.

Για την υλοποίηση των πιο πάνω, μεγάλη σημασία αποδίδεται στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εποπτείας στους επαγγελματίες των ΥΚΕ, η οποία θα εξασφαλιστεί τον ερχόμενο Οκτώβριο και θα συμβάλει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τρίτος Άξονας: Δρομολόγηση δράσεων με ίδιους πόρους των ΥΚΕ παράλληλα και μέχρι την εμπλοκή της ομάδας διαχείρισης έργου (αλλά και μεταγενέστερα) για να μπορούν να προετοιμάζονται ή/και να προωθούνται δράσεις προς υλοποίηση της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ το συντομότερο δυνατόν. Ένας από τους κύριους πυλώνες είναι η περαιτέρω επένδυση στο τοπικό επίπεδο και η ενδυνάμωση των συνεργειών με την τοπική κοινωνία αφού το τοπικό επίπεδο είναι η πρώτη πύλη εισόδου του ατόμου και της οικογένειας αφού αυτό είναι πλησιέστερο προς τον πολίτη, μπορεί να διερευνά και να αναδεικνύει τις ανάγκες, τα προβλήματα, τις ελλείψεις, τις ευαισθησίες της τοπικής κοινωνίας κλπ.   Για το σκοπό αυτό έχει γίνει η πρώτη συζήτηση με πέντε Δημάρχους για την πιλοτική έναρξη του προγράμματος και συζητείται η οριστικοποίηση του τρόπου συνεργασίας.

Υπογραμμίζεται ότι οι πιο πάνω δράσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλάνου ενεργειών οι οποίες θα εξοπλίσουν την Αναδιάρθρωση των ΥΚΕ στα πλαίσια των οποίων περιλαμβάνεται η δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου για 24ωρη λήψη αναφορών, η αξιολόγηση-επικαιροποίηση των επιδιώξεων και στόχων του κάθε προγράμματος, ο εκσυγχρονισμός νομοθεσιών, η επιμόρφωση προσωπικού, η εισαγωγή συστήματος παρακολούθησης και συντονισμού της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών κ.α.

Σύμφωνα με την Υπουργό, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά με πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση και ενδυνάμωση της οικογένειας με την παροχή προς αυτή βοήθειας για επίλυση προβλημάτων που απειλούν την καλή λειτουργία της και την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα πλαίσια αυτής.

Με πληροφορίες από Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών / ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,