Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προτείνει το ΕΔΔΑ ως υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης 2020

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προτείνει να απονεμηθεί το φετινό Νόμπελ Ειρήνης το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, έπειτα από υποβολή αιτιολογημένης πρότασης στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ (Norwegian Nobel Institute).

Η αιτιολογημένη πρόταση υποβλήθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Καθηγητή Φίλιππο Πουγιούτα και λήφθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου.

Την πρωτοβουλία για την κίνηση αυτή είχε η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με τον Πρύτανη, και σε ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς του ΕΔΔΑ στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προώθηση της ισότητας, της δημοκρατίας και της ειρήνης.

Όπως αναλύεται εις βάθος στην αιτιολογημένη πρόταση, κατά τη διάρκεια των έξι δεκαετιών της λειτουργίας του, το ΕΔΔΑ έχει προωθήσει την κουλτούρα σεβασμού του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών αρχών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ειρήνη και στην διατήρηση της ανοχής και της σταθερότητας στη μεταπολεμική Ευρώπη. Οι μηχανισμοί του ΕΔΔΑ, που προνοούν τόσο την ατομική, όσο και τη διακρατική προσφυγή για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αποτέλεσαν πρότυπο για όλους τους σύγχρονους μηχανισμούς διεθνούς προστασίας δικαιωμάτων και καινοτομία στην κατανόηση της έννοιας της κρατικής ευθύνης σε διεθνές επίπεδο.

Σημειώνεται ότι, όπως έχει ανακοινωθεί, εκτός από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το ΕΔΔΑ έχει προταθεί για την απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης 2020, τόσο από την ελληνική, όσο και από την κυπριακή κυβέρνηση.

Ανακοίνωση Τύπου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,