Το ΓΔΕΕ επιβεβαιώνει καταχώριση σήματος της Huawei καθώς δεν είναι παρόμοιο με προγενέστερα σήματα της Chanel

Με σημερινή του απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει την προσφυγή της Chanel κατά της απόφασης του γραφείου πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ EUIPO σχετικά με την καταχώρηση του εμπορικού σήματος της Huawei Technologies.

Το ΓΔΕΕ έκρινε ότι τα αντιπαρατιθέμενα εικονιστικά σήματα των δύο εταιρειών δεν είναι παρόμοια. Τα σήματα πρέπει να συγκρίνονται με τη μορφή που έχουν καταχωριθεί ή ζητηθεί χωρίς τροποποίηση του προσανατολισμού τους, κρίνει το ΓΔΕΕ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 η Huawei Technologies ζήτησε ενώπιον του EUIPO την καταχώρηση του σήματος για να προσδιορίσει μεταξύ άλλων υλικά υπολογιστών.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2017, η Chanel  ζήτησε να κηρυχθεί η ακυρότητα του σήματος αυτού με την αιτιολογία ότι αυτό εμφάνιζε ομοιότητες με τα δικά της προγενέστερα γαλλικά σήματα για αρώματα, καλλυντικά προϊόντα, ψεύτικα κοσμήματα, δερμάτινα είδη και ρούχα.

Με απόφαση της 28ης Νοεμβρίου 2019, το EUIPO απέρριψε το αίτημα της Chanel για το λόγο ότι το σήμα της Huawei δεν ήταν παρόμοιο με αυτά τα δυο προγενέστερα σήματα – για το δεύτερο έγινε επίκληση της φήμης του – και, ως εκ τούτου, δεν υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως του κοινού.

Η Chanel άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής καθόσον δεν έγινε κατ’ αρχήν σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημείων στην περίπτωση που το επίδικο σημείο περιστραφεί κατά 90 μοίρες από τη θέση που απεικονίζεται στην αίτηση καταχωρίσεως.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,