Το ΓΔΕΕ απορρίπτει προσφυγή του Junqueras κατά της διαπίστωσης του ΕΚ για τη χηρεία της έδρας του

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ κηρύσσει απαράδεκτη την προσφυγή του Καταλανού αυτονομιστή Junqueras i Vies κατά της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία διαπιστώθηκε η χηρεία της έδρας του.

Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαβίβασε προς την ολομέλεια μόνο πληροφορίες σχετικά με προϋπάρχουσα νομική κατάσταση που προέκυψε αποκλειστικά από αποφάσεις των ισπανικών αρχών. Λαμβάνοντας υπόψη τον καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα της, η απόφαση της 13ης Ιανουαρίου 2020 δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής ακύρωσης.

Yπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 14ης Οκτωβρίου 2019 του Tribunal Supremo (Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας), ο Junqueras i Vies καταδικάστηκε, σε κάθειρξη δεκατριών ετών και σε ολική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων επί δεκατρία έτη, συνεπαγόμενη οριστική απώλεια όλων των δημόσιων θέσεων και αξιωμάτων του, περιλαμβανομένων των αιρετών, καθώς και ανικανότητα εκ νέου απόκτησης τέτοιων θέσεων και αξιωμάτων.

Σύμφωνα με το ιστορικό της απόφασης, μετά από αίτηση προδικαστικής απόφασης του Tribunal Supremo, στις 19 Δεκεμβρίου 2019 το ΔΕΕ αποφάσισε, στην υπόθεση C-502/19 Junqueras Vies, ότι πρόσωπο που εκλέγεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά την ιδιότητα του μέλους αυτού του οργάνου, από την επίσημη διακήρυξη των αποτελεσμάτων των εκλογών και από την στιγμή εκείνη ωφελείται από τις ασυλίες που συνδέονται με αυτή την ιδιότητα.

 Στις 20 Δεκεμβρίου 2019, η ευρωβουλευτής D. Riba i Giner κάλεσε τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να λάβει επείγουσα δράση για να επιβεβαιώσει την ασυλία του Junqueras i Vies.

Στις 3 Ιανουαρίου 2020, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε ότι  o Junqueras i Vies δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει την θητεία του, λόγω της καταδίκης του για ποινή στερητικής της ελευθερίας. Ο Junqueras i Vies ζήτησε από το Tribunal Supremo να αναστείλει την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης.

Στις 9 Ιανουαρίου, το Tribunal Supremo αποφάνθηκε σχετικά με τα αποτελέσματα της απόφασης του ΔΕΕ της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τις ποινικές διαδικασίες που αφορούσαν τον Junqueras i Vies.

Το ισπανικό αυτό δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να επιτρέψει στον Junqueras i Vies να ταξιδέψει στον τόπο συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε να τον αφήσει ελεύθερο ούτε να ακυρώσει την απόφασή του της 14ης Οκτωβρίου 2019 ούτε να στείλει αίτηση στο Κοινοβούλιο για άρση της βουλευτικής ασυλίας.

Κατόπιν τούτων, από τον Πρόεδρο D. M.  Sassoli στην ολομέλεια της 13ης Ιανουαρίου 2020, ανακοινώθηκε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία διαπιστώθηκε η χηρεία της έδρας του Oriol Junqueras i Vies, με ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2020.

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, ο Junqueras i Vies προσέφυγε ενώπιον του ΓΔΕΕ, πρώτον, κατά της απόφασης του Κοινοβουλίου της 13ης Ιανουαρίου 2020, και, δεύτερον, κατά της απόρριψης της επείγουσας αίτησης υπεράσπισης της ασυλίας του, η οποία υποβλήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2019 από την ευρωβουλευτή D. Riba i Giner. 

Με την διάταξη της 3ης Μαρτίου 2020, ο αντιπρόεδρος του ΓΔΕΕ απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Κατά της διάταξης αυτής ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης, η οποία απορρίφθηκε, στις 8 Οκτωβρίου 2020, από την Αντιπρόεδρο του ΔΕΕ.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,