Το ΓΔΕΕ ακυρώνει εν μέρει απόφαση της Κομισιόν στον τομέα του ανταγωνισμού για γαλλικές επιχειρήσεις διανομης

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) ακύρωσε εν μέρει, με σημερινή του απόφαση, προηγούμενες αποφάσεις της Κομισιόν περί διενέργειας ελέγχου κατόπιν υπονοιών της για αντίθετες προς τους κανόνες του ανταγωνισμού πρακτικές εκ μέρους πλειόνων γαλλικών επιχειρήσεων του τομέα της διανομής. Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ η Κομισιόν “δεν απέδειξε ότι διέθετε αρκούντως σοβαρές ενδείξεις οι οποίες να δικαιολογούν υπόνοιες περί ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις μελλοντικές εμπορικές στρατηγικές των επιχειρήσεων”.

Συγκεκριμένα, το ΓΔΕΕ  εκτιμά ότι η Κομισιόν “διέθετε αρκούντως σοβαρές ενδείξεις που να δικαιολογούν υπόνοιες ότι συντρέχει εναρμονισμένη πρακτική όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις χορηγηθείσες εκπτώσεις στις αγορές εφοδιασμού ορισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης και επί των τιμών στην αγορά της πωλήσεως υπηρεσιών στους κατασκευαστές προϊόντων αναγνωρισμένου σήματος”.

Σημειώνεται δε ότι από τις αποφάσεις περί διενέργειας ελέγχου προκύπτει εμπεριστατωμένα ότι η Κομισιόν θεωρούσε ότι διέθετε αρκούντως σοβαρές ενδείξεις οι οποίες της δημιούργησαν υπόνοιες για αντίθετες προς τους κανόνες του ανταγωνισμού πρακτικές και μάλιστα καταγεγραμμένες συνομιλίες με προμηθευτές.

Όμως, “ελλείψει  ενδείξεων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις μελλοντικές εμπορικές στρατηγικές των επιχειρήσεων κατά των οποίων στρέφονται οι υπόνοιες”, το Γενικό Δικαστήριο δέχεται τον λόγο ακυρώσεως που στηρίζεται “σε προσβολή του δικαιώματος του απαραβίαστου της κατοικίας όσον αφορά τη δεύτερη αυτή παράβαση και, συνακόλουθα, ακυρώνει εν μέρει τις αποφάσεις περί διενέργειας ελέγχου”.

Κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί αναίρεση, περιοριζόμενη σε νομικά ζητήματα, ενώπιον του Δικαστηρίου, εντός δύο μηνών και δέκα ημερών από της κοινοποιήσεώς της.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,