Το Ευρωκοινοβούλιο δείχνει το δρόμο για τον Ευρωπαϊκό Κατώτατο Μισθό, λέει η ΣΕΚ

Η ΣΕΚ με σημερινή της ανακοίνωση χαιρετίζει τη ψήφιση χθες από το Ευρωκοινοβούλιο, της Οδηγίας για τον καθορισμό επαρκών κατώτατων μισθών στην ΕΕ.

«Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία και την προοπτική που διανοίγεται και σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στην Κύπρο, μέσα από τη θέσπιση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και την προοπτική βελτίωσης, τόσο των παραμέτρων που τον συνθέτουν όσο και του ύψους που τον καθορίζει», σημειώνει ΣΕΚ.

Δηλώνει επίσης ιδιαίτερα περήφανη αφού συμμετείχε ενεργά στην όλη διαδικασία μέσα από την κατάθεση θέσεων και εισηγήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης ως ενεργό μέλος της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, η οποία διαπραγματεύτηκε το τελικό πλαίσιο ως εκπρόσωπος των εργαζομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο της Οδηγίας, δημιουργεί τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για τερματισμό των μισθών φτώχειας, προωθώντας παράλληλα την αξιοπρέπεια και την ποιότητα στην εργασία», συμπληρώνει η ΣΕΚ.

Στην οδηγία, προσθέτει, διασαφηνίζεται επίσης ο σημαντικός ρόλος και η υποχρέωση των Κρατών Μελών να διασφαλίσουν αξιοπρεπείς μισθούς, ενισχύοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και διευρύνοντας την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων.

Καταλήγοντας η συντεχνία διαβεβαιώνει ότι θα συνδράμει τα μέγιστα, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο θεσμοθετημένος διάλογος και να επισπευφθεί η διαδικασία ένταξης της Οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, προς όφελος τόσο των εργαζομένων, όσο και των σωστών εργοδοτών.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,