Το έργο του γραφείου της παρουσίασε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το έργο του γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού και του ενός χρόνου λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών  παρουσίασε η Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου επ’ ευκαιρία των 20 χρόνων λειτουργίας του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ενόψει της Ημέρας Προστασίας Δεδομένων.

Σε διάσκεψη Τύπου στο ΓΤΠ, η κ. Νικολαϊδου ανέφερε ότι ο Επίτροπος έχει εξουσίες έρευνας, διορθωτικές, αδειοδοτικές και συμβουλευτικές και δίνουν βάση, όπως είπε, στις συμβουλευτικές και εξουσίες έρευνας και ως έσχατο μέτρο επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις. Πρώτιστος στόχος, ανέφερε, είναι η καλλιέργεια της κουλτούρας της προσωπικής συνείδησης και όχι η επιβολή δυσβάσταχτων – πολλές φορές – προστίμων, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ανέφερε, είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εφαρμογής του γενικού κανονισμού, γνωστού και ως “GDPR”, της εθνικής νομοθεσίας του νόμου 125 του ’18 και πέραν των 25 εναρμονιστικών και άλλων νομοθεσιών. Είναι τεράστιος ο ρόλος της εποπτείας του θεσμού, σημείωσε παραθέτοντας τα κυριότερα καθήκοντα του Επιτρόπου, μεταξύ των οποίων η παρουσία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει αποκτήσει θεσμικό ρόλο σε όλη την ΕΕ.

Το γραφείο του Επιτρόπου, είπε, διερευνά και γνωστοποιεί παράπονα που έχουν σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και συμμετέχει σε διαβούλευση νόμων και προτάσεις για διακρατικές συμφωνίες, ως ξεχωριστή υποχρεωτική διεργασία όταν αφορά προσωπικά δεδομένα.

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, ανέφερα η κ. Νικολαΐδου, εκδίδονται αρκετές γνώμες, οδηγίες. Από το 2018, σημείωσε, εκδόθηκαν 106 ανακοινώσεις, έχουν γίνει βιωματικά εργαστήρια σε μαθητές δημοτικού, όπου πιστεύουν πως ξεκινά η καλλιέργεια της συνείδησης προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η κ. Νικολαΐδου ανέφερε ότι η ίδια και οι συνεργάτες της απαντούν άμεσα σε ερωτήματα που υποβάλλονται στο γραφείο της καθημερινά, παρατηρώντας ότι υπάρχει αύξηση στα ερωτήματα που αφορούν τα μέτρα για την πανδημία, το safepass και άλλα. Ο συνολικός αριθμός παραπόνων από το ’18 και μετά, πρόσθεσε, συνεχώς αυξάνεται.

Διαχρονικά, συνέχισε, τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν το γραφείο της για να προσθέσει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί από το ’18 με την ενημέρωση για τα πλαίσια της νομιμότητας και τις διοικητικές κυρώσεις που έχουν υποβληθεί που φτάνουν τα 1.500 ευρώ το ανεπιθύμητο μήνυμα.

Στις κατηγορίες παραπόνων με βάση τη συχνότητά τους, πρώτη είναι, όπως είπε, η παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ακολουθούν τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα αλλά και η άσκηση των δικαιωμάτων.

Καινούργια υποχρέωση, συνέχισε, είναι η γνωστοποίηση της διερεύνησης παραπόνων. Ανέφερε δε ότι εντός 72 ωρών από την ώρα που ένας οργανισμός διαπιστώσει ότι υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να υποβάλλει γνωστοποίηση παραβίασης συμβάντων στο γραφείο της.  Επίσης καινούργια υποχρέωση, είπε, είναι οι εκτιμήσεις αντικτύπου που σταθμίζει τον υψηλό κίνδυνο που ενδεχομένως να έχει η επεξεργασία για τα δικαιώματα των πολιτών φέροντας ως παράδειγμα τέτοιες εκτιμήσεις που έγιναν πρόσφατα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την φωτοεπισήμανση και άλλα.

Για τις αποφάσεις που έλαβε το γραφείο της, είπε ότι το 2021 ήταν 63 και έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα λέγοντας ότι δεν έχουν εισπραχθεί αυτά για τα οποία υπήρξαν προσφυγές των οργανισμών στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της απόφασης του Γραφείου.

Το μεγαλύτερο ποσό που έχει επιβληθεί από το γραφείο της, είπε, για μη νόμιμη συλλογή προσωπικών δεδομένων είναι στην γνωστή υπόθεσή του βαν, όπου το ποσό ήταν 925.000 ευρώ, που έχει ήδη καταβληθεί.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι και μέσω ερωτηματολογίου είναι σημαντικό εργαλείο για το γραφείο της για να ασκήσει εποπτεία, είπε η Επίτροπος, γιατί με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνεται το επίπεδο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό και παρατήρησε ότι υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης περισσότερο στον δημόσιο τομέα. Για αυτό, ανέφερε, εντός των προσεχών ημερών θα έχει συνάντηση με Διευθυντές Υπουργείων και άλλων αρμοδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Για τον Επίτροπο Πληροφοριών που κλείνει ένα χρόνο ζωής, η κ. Νικολαΐδου ανέφερε ότι είναι ο εκάστοτε Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων με τους ίδιους λειτουργούς, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία, την εφαρμογή της νομοθεσίας 184 του 2017 και έχει εκτελεστικές διοικητικές πράξεις. Η νομοθεσία αυτή, εξήγησε, προνοεί ότι οποιοσδήποτε από εμάς δικαιούται και μπορεί να ζητήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες κατέχονται από δημόσια αρχή. Έχει πολλές εξαιρέσεις η νομοθεσία, συμπλήρωσε, αλλά επιτρέπει σε οποιονδήποτε, χωρίς να αποδείξει οποιοδήποτε έννομο συμφέρον, να ζητήσει και να λάβει οποιεσδήποτε καταγεγραμμένες πληροφορίες έχει μια δημόσια αρχή για οποιοδήποτε θέμα.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες αυτού του Επιτρόπου, συνέχισε, είναι να εγκρίνει και να απορρίπτει σχέδια δημοσίευσης λέγοντας ότι μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί 226 σχέδια δημοσίευσης, που είναι η εικόνα του τι προσφέρει στα πρόσωπα που κάνουν την αίτηση, δηλαδή ποιες πληροφορίες  μπορεί να δώσει με ή χωρίς την επιβολή κάποιου τέλους.

Ο εν λόγω Επίτροπος ενημερώνει και παρέχει συμβουλές προς το κοινό, οδηγίες, συστάσεις, γνώμες, εξετάζει τις παραβιάσεις των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου, εκδίδει εκτελεστέες πράξεις  και έχει το δικαίωμα επιθεώρησης και ελέγχου σε οποιοδήποτε υποστατικό, εκτός των ιδιωτικών.

Οι λόγοι υποβολής παραπόνου, ανέφερε, είναι αν δεν έχει απαντήσει η αρμόδια δημόσια αρχή εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αν δεν έχει απαντήσει καθόλου αν κατέχει ή όχι την πληροφορία, εάν έχει επιβάλλει δυσανάλογο τέλος, εάν δεν έχει ενημερώσει για το τέλος και άλλα.

Στον ένα χρόνο, είπε, έχουν εξετάσει 25 παράπονα τέτοιας φύσεως και στις πλείστες περιπτώσεις αφορούν το ότι η αρμόδια δημόσια αρχή δεν πληροφορεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας τον αιτητή αν κατέχει ή όχι τις πληροφορίες ή δεν διεκπεραίωσε την αίτηση ή δεν απάντησε καν. Τα παράπονά αφορούσαν Υπουργείο και τοπικές αρχές, όπως συμπλήρωσε. Μόνο σε μια περίπτωση ικανοποιήθηκε μερικώς ο αιτητής, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,