Το ΔΕΕ επικυρώνει την απόρριψη της αγωγής του πρώην Επιτρόπου John Dalli

Το Δικαστήριο της της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) επικυρώνει με σημερινή του απόφαση την απόρριψη της αγωγής του πρώην Επιτρόπου John Dalli . Ο J. Dalli ζήτησε την αποκατάσταση της ζημίας που ισχυρίστηκε ότι υπέστη λόγω παύσεώς του από τα καθήκοντά του.

Με τη σημερινή απόφασή του, το ΔΕΕ απορρίπτει την αναίρεση του J. Dalli και τους  επτά λόγους αναιρέσεως που προέβαλε ο J.Dalli : οι έξι εξ αυτών αφορούν την εκτίμηση της συμπεριφοράς της OLAF και ο έβδομος αφορά τις διαπιστώσεις του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ ως προς το υποστατό της προβαλλόμενης ζημίας και την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της συμπεριφοράς του οργάνου αυτού και της προβαλλομένης ζημίας.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, με απόφαση της 12ης Μαΐου 2015 , το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) απέρριψε την προσφυγή-αγωγή του John Dalli, πρώην μέλους της Κομισιόν, με την οποία αυτός ζήτησε την ακύρωση της «προφορικής απόφασης της 16ης Οκτωβρίου 2012 περί παύσεώς του από τα καθήκοντά του με άμεση ισχύ», την οποία φέρεται ότι έλαβε ο Πρόεδρος της Κομισιόν, και την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, με την επιδίκαση συμβολικής χρηματικής ικανοποίησης 1 ευρώ για την ηθική βλάβη και προσωρινώς εκτιμώμενης αποζημίωσης ύψους 1 913 396 ευρώ για την υλική ζημία. Με διάταξη της 14ης Απριλίου 2016 , το ΓΔΕΕ απέρριψε την αναίρεση που άσκησε ο J. Dalli κατά της εν λόγω αποφάσεως.

Ο J. Dalli άσκησε εκ νέου αγωγή ενώπιον του ΓΔΕΕ, αιτούμενος την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που του προκάλεσε, κατά κύριο λόγο, η προβαλλόμενη παράνομη συμπεριφορά της Κομισιόν, καθώς και η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η οποία συνδέεται με την παύση των καθηκόντων του ως μέλους της Κομισιόν, με άμεση ισχύ την 16η Οκτωβρίου 2012. Με την απόφαση της 6ης Ιουνίου 2019 , το ΓΔΕΕ απέρριψε την αγωγή του.

Ο J. Dalli προσέφυγε τότε ενώπιον του ΔΕΕ με αίτημα την αναίρεση της αποφάσεως του ΓΔΕΕ και ζήτησε από το ΔΕΕ να διατάξει την αποκατάσταση της ζημίας, και συγκεκριμένα την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη, η οποία αποτιμάται προσωρινώς σε 1.000.000 ευρώ. 

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,