Το ΔΕΕ απορρίπτει οικογενειακές προσφυγές κατά της δέσμης μέτρων της ΕΕ για το κλίμα

«Οικογένειες από την ΕΕ και άλλες χώρες δεν έχουν δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά της δέσμης μέτρων για το κλίμα της Ένωσης καθώς δεν τους αφορά ατομικά», έκρινε σήμερα το Δικαστηριο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, «οικογένειες προερχόμενες από διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία) και τον υπόλοιπο κόσμο (Κένυα, Νησιά Φίτζι), που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή του τουρισμού, καθώς και μια σουηδική ένωση που εκπροσωπεί νέους αυτόχθονες Σάμι, άσκησαν προσφυγή ακύρωσης ενώπιον του ΓΔΕΕ, επιδιώκοντας η Ένωση να λάβει αυστηρότερα μέτρα από αυτά που προβλέπονται από μια δέσμη μέτρων του 2018, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

Ειδικότερα, οι εν λόγω ζητούσαν «την ακύρωση αυτής της δέσμης μέτρων κατά το μέρος που καθορίζει στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030, και, αντί αποζημίωσης, να διαταχθεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν μέτρα που θα επιβάλλουν μείωση των εκπομπών αυτών τουλάχιστον κατά 50% έως 60%”.

Με διάταξη που εξέδωσε το ΓΔΕΕ στις 8 Μαΐου 2019 έκρινε ως απαράδεκτες τις προσφυγές, καθόσον οι προσφεύγοντες δεν πληρούσαν κανένα κριτήριο που απαιτείται για την ενεργητική νομιμοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, το ΓΔΕΕ εκτίμησε ότι η δέσμη μέτρων δεν επηρέαζε ατομικά τους προσφεύγοντες. Το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι διαφορετικές από ένα άτομο σε σχέση με ένα άλλο, δεν σημαίνει ότι, για αυτόν τον λόγο, υπάρχει ενεργητική νομιμοποίηση κατά μέτρου γενικής εφαρμογής. Μια διαφορετική προσέγγιση θα είχε ως συνέπεια να ακυρώσει το περιεχόμενο των απαιτήσεων που καθορίζονται στην Συνθήκη ΛΕΕ (άρθρο 263, εδάφιο δ’) και να δημιουργήσει δικαίωμα για άσκηση προσφυγής για όλους.

Αναφορικά με το αίτημα να διαταχθεί η θέσπιση αυστηρότερων μέτρων από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, που υποβλήθηκε με την μορφή αγωγής αποζημίωσης, το ΓΔΕΕ θεώρησε ότι στόχευε, στην ουσία, σε παρόμοιο αποτέλεσμα με εκείνο της ακύρωσης των επίμαχων πράξεων, και ότι, συνεπώς, έπρεπε να κηρυχθεί επίσης ως απαράδεκτο, εκτίμηση που επιβεβαιώνεται σήμερα από το ΔΕΕ.

Με την σημερινή του απόφαση, το ΔΕΕ απορρίπτει την αναίρεση κατά της διάταξης του ΓΔΕΕ, επικυρώνοντας οριστικά την απόρριψη της προσφυγής. Επιβεβαιώνει το απαράδεκτο της προσφυγής που ασκήθηκε από τις ως άνω οικογένειες κατά της δέσμης μέτρων για το κλίμα της Ένωσης του 2018, καθώς δεν τις αφορά ατομικά.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,