Τμήμα Φορολογίας-Εγκύκλιος 4/2022

Διαβάστε την Εγκύκλιο αρ. 4/2022 του Τμήματος Φορολογίας με θέμα: “Φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης πληρωτέας για αναδρομικό διορισμό ή προαγωγή στο δημόσιο τομέα, ως αποτέλεσμα ακυρωτικής δικαστικής απόφασης” εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,