Την τρίτη έκθεση για την εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ παρουσίασε η Κομισιόν

Την τρίτη έκθεσή της σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, σε συνέχεια των μέτρων του 2017, υιοθέτησε σήμερα η Κομισιόν και παρουσίασε η Επίτροπος Γιόχανσον. Η έκθεση επισημαίνει τις πρόσφατες τάσεις στην εμπορία ανθρώπων, τις ιδιαίτερες πολυπλοκότητες στο πλαίσιο της πανδημίας και τις εναπομένουσες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση έχει σημειωθεί πρόοδος σε διάφορους τομείς, όπως η διεθνική συνεργασία, ιδίως μέσω μηχανισμών παραπομπής και όπως αποδεικνύεται μέσω των κοινών προσπαθειών της Ευρωπόλ και της Eurojust. Ωστόσο, το έγκλημα συνεχίζει να εξελίσσεται.

Αναλυτικά, σχεδόν τα μισά από τα θύματα είναι πολίτες της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος (49%) και το ένα τρίτο (34%) των θυμάτων διακινούνται στο δικό τους κράτος μέλος της ΕΕ. Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας είναι γυναίκες και κορίτσια (72%). Ένα στα τέσσερα (22%) θύματα εμπορίας είναι ένα παιδί. Ενώ η εμπορία σεξουαλικής εκμετάλλευσης παραμένει ο κύριος σκοπός της εμπορίας ανθρώπων, αναφέρεται επίσης η εκμετάλλευση της εργασίας. Αυτά συνδέονται επίσης με το πλαίσιο της μετανάστευσης.

Ο αριθμός των διώξεων και των καταδίκων παραμένει χαμηλός σε σχέση με τον αναφερόμενο αριθμό θυμάτων. Το 2017/2018, καταγράφηκαν 14.145 θύματα, αλλά υπήρχαν μόνο 6.163 διώξεις και 2.426 καταδίκες. Το έγκλημα είναι όλο και πιο διαδικτυακό καθώς οι διακινητές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη στρατολόγηση και εκμετάλλευση θυμάτων. Η πανδημία του κορωνοϊού επιδεινώνει την κατάσταση, προκαλεί καθυστερήσεις στον εντοπισμό των θυμάτων και εμποδίζει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, τη βοήθεια και την υποστήριξη.

Η έκθεση επιπλέον περιγράφει έναν αριθμό τομέων προτεραιότητας για τα κράτη μέλη να επικεντρωθούν στην αποτελεσματική καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως μια ισχυρή αντίδραση ποινικής δικαιοσύνης για να καταστήσει το εμπόριο ανθρώπων ένα έγκλημα “υψηλού κινδύνου και χαμηλού κέρδους”, για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας. Ζητά ακόμη μια πιο φιλόδοξη εφαρμογή της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με στόχο την πρόληψη, συμπεριλαμβανομένης της ποινικοποίησης όσων χρησιμοποιούν εν γνώσει τους υπηρεσίες που παρέχονται από θύματα εμπορίας. Καλεί προς μια προσέγγιση με επίκεντρο τα θύματα, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου του εγκλήματος και διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα εξατομικευμένων υπηρεσιών. Ζητά δε αύξηση της χρήσης εργαλείων ποινικής δικαιοσύνης για δέσμευση και δήμευση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης συστημάτων πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, όπως το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) και το Eurodac. Τέλος, καλεί τα Κ-Μ σε ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων για την αντιμετώπιση του διακρατικού χαρακτήρα του εγκλήματος με τον εντοπισμό κοινών συμφερόντων ασφαλείας και με βάση την καθιερωμένη συνεργασία και τους διαλόγους για την ασφάλεια.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,