Συνεργασία Υπουργείου Παιδείας με Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας πραγματοποίησε την Τετάρτη τηλεδιάσκεψη με την Επίτροπο Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού κα Δέσπω Μιχαηλίδου, σχετικά με ζητήματα της αρμοδιότητάς της. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και οι Πρόεδροι των Συνομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης κ.κ. Χαράλαμπος Διονυσίου και Σωτήρης Χριστοφή, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Μάριος Παναγίδης.

Ο Υπουργός ενημέρωσε την Επίτροπο για όλες τις ενέργειες και τις πρόνοιες που ελήφθησαν, προκειμένου μέσα από την ανάπτυξη του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να προστατευθούν όλα τα δικαιώματα των μαθητών και μαθητριών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διασφάλιση ενίσχυσης των οικογενειών με παιδιά που προηγουμένως συμμετείχαν στο πρόγραμμα σίτισης στο σχολείο, στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικών συσκευών σε όσα παιδιά δήλωσαν ελλείψεις, καθώς και στις προετοιμασίες, στα υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα μέτρα προστασίας των παιδιών για την επιστροφή στα σχολεία.

Διαβάστε: Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται για τα παιδιά θα πρέπει να συνάδουν με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Έγινε, επίσης, εποικοδομητική συζήτηση για παρατηρήσεις και επισημάνσεις της Επιτρόπου. Κατά τη συζήτηση απαντήθηκαν και ερωτήματα των εκπροσώπων των γονέων και κηδεμόνων και καταγράφηκαν χρήσιμες εισηγήσεις.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε την Επίτροπο ότι θα συνεχιστεί η στενή συνεργασία του Υπουργείου με το Γραφείο της, προκειμένου να συνεχίσουν να διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο τα δικαιώματα όλων των παιδιών.

Πηγή: Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Print Friendly, PDF & Email