Έρευνα: Τι γνωρίζουν οι Κύπριοι για την Κοινοπολιτεία;

Έρευνα της ΙΜR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της Royal Commonwealth Society Cyprus Branch.

Με την ευκαιρία της Ημέρας της Κοινοπολιτείας στις 9 Μαρτίου, η Royal Commonwealth Society Cyprus Branch (RCS Cyprus) ανέθεσε στον Οργανισμό IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας να διενεργήσει παγκύπρια έρευνα για την Κοινοπολιτεία. Η έρευνα με τίτλο «Γενικές Γνώσεις και αντιλήψεις του Κυπριακού πληθυσμού για την Κοινοπολιτεία των Εθνών», διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2020 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεωνμε δείγμα 600 ατόμων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι υπάρχει ελλιπής γνώση των Κυπρίων για τον ρόλο και το έργο που επιτελεί η Κοινοπολιτεία. «Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν κατάλληλα καθώς δίνουν το έναυσμα για περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Κυπρίων σχετικά με την Κοινοπολιτεία των Εθνών», υπέδειξε ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκού Προσωπικού & Έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του RCS.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, ο Καθηγητής Φελλάς ανέφερε ότι το 63% των ερωτηθέντων δήλωσε πως γνωρίζει την Κοινοπολιτεία, ενώ το 37% δήλωσαν πως δεν την γνωρίζουν καν. Από το δείγμα του 63% που γνώριζε την Κοινοπολιτεία, το 96% των ερωτηθέντων γνώριζε ότι η επίσημη γλώσσα της Κοινοπολιτείας είναι η αγγλική και το 73% ότι Αρχηγός της Κοινοπολιτείας είναι η Βασίλισσα Ελισάβετ. Εντούτοις, μόλις το 40% των ερωτηθέντων γνώριζε την ημερομηνία ίδρυσης της Κοινοπολιτείας (1931) και τον πληθυσμό της (2,4 δισεκατομμύρια). Ενώ 69% από τα πρόσωπα που γνωρίζουν την Κοινοπολιτεία, γνωρίζει ότι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα της Κοινοπολιτείας είναι η Ινδία, μόλις 37% γνωρίζουν πως στην Κοινοπολιτεία ανήκουν τρεις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο και Μάλτα) και μόλις 43% την ημερομηνία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κοινοπολιτεία (1961). Μόλις το 38% γνώριζε τον αριθμό των κρατών που συγκροτούν την Κοινοπολιτεία (54), μόλις το 28% ότι υπάρχουν μέλη της Κοινοπολιτείας που δεν ήταν προηγουμένως μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και μόλις το 19% ότι ο εκτελεστικός ηγέτης της Κοινοπολιτείας είναι ο Γενικός της Γραμματέας. 48% γνωρίζουν πάντως ότι οι αθλητικοί Αγώνες της Κοινοπολιτείας διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια (48%).

Από όσους δήλωσαν ότι γνωρίζουν την Κοινοπολιτεία, το 61% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Κοινοπολιτεία έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τις παγκόσμιες υποθέσεις, ενώ το 60% πιστεύει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να επωφεληθεί πολιτικά και διπλωματικά μέσω της συμμετοχής της στην Κοινοπολιτεία, γεγονός που υποδηλώνει γενικότερα εμπιστοσύνη των Κυπρίων στη συμμετοχή της Κύπρου στην Κοινοπολιτεία. Εντούτοις, αντίστοιχο ποσοστό βλέπει την Κοινοπολιτεία με επιφύλαξη. Το 60% θεωρεί ότι η Κοινοπολιτεία είναι αποικιοκρατικός θεσμός και το 72% ότι χειραγωγείται από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σημειώνεται ότι το RCS Cyprus ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 και εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο των κατά τόπους και περιφερειακών παραρτημάτων της Royal Commonwealth Society, οργανισμού που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1868. «Το παράρτημα έχει ως στόχο την προώθηση διαμέσου των δραστηριοτήτων που διοργανώνει, των αρχών και των αξιών της Κοινοπολιτείας, καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις χώρες και τους λαούς αυτής. Το RCS Cyprus, έχει οργανική σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου και εδρεύει, ως αναγνώριση της ιδιότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου της περιοχής με κύρια γλώσσα διδασκαλίας την αγγλική», επισήμανε ο Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του RCS.

Δελτίο Τύπου Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Print Friendly, PDF & Email