Θεσμοθετείται με νόμο το ωράριο εργασίας των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και του στρατού

Ομόφωνα με 39 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε κανονισμούς για θεσμοθέτηση του ωραρίου εργασίας των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας και των μελών της Εθνικής Φρουράς, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003, αφού αποτελούσαν τη μοναδική κατηγορία κρατικών υπαλλήλων των οποίων το ωράριο εργασίας δεν ήταν νομοθετικά κατοχυρωμένο.

Με τους κανονισμού προβλέπεται μεταξύ άλλων καθορισμός του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας των μελών του Στρατού στις τριάντα επτάμισι ώρες, είτε τα εν λόγω μέλη υπηρετούν βάσει κανονικού είτε ειδικού ωραρίου εργασίας.

Επίσης προβλέπεται καθορισμός του μέγιστου χρόνου εργασίας ανά εβδομάδα των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας στις σαράντα οκτώ ώρες, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας, αποτελεί απόλυτο όριο, που δεν επιδέχεται παρεκκλίσεων, σε αντίθεση με άλλες πρόνοιές της, όπως αυτές που προβλέπουν την ημερήσια ή εβδομαδιαία ανάπαυση ή τον παρεχόμενο χρόνο διαλείμματος, για τις οποίες παρέχεται η ευχέρεια παρεκκλίσεων, υπό την προϋπόθεση παροχής αντισταθμιστικού χρόνου ανάπαυσης. 

Περιλαμβάνεται επίσης υποχρέωση των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας όπως σε περιόδους επιφυλακής λόγω έκτακτου γεγονότος, με απόφαση του Αρχηγού Εθνικής Φρουράς, να παρουσιάζονται και να παραμένουν στα στρατιωτικά τμήματα που υπηρετούν ή σε άλλο καθορισμένο χώρο για όσο χρόνο απαιτείται και πέραν του καθορισθέντος ωραρίου. 

Σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν οι μοναδικοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα χωρίς θεσμοθετημένο ωράριο εργασίας, παρόλο που ο νόμος υπάρχει από το 2003. Ανέφερε επίσης ότι χρειάστηκαν έξι χρόνια πιέσεων από το σύνολο των μελών της προηγούμενης και νυν Επιτροπής Άμυνας για να φέρει το σχετικό τροποποιημένο νομοσχέδιο η Κυβέρνηση, το οποίο όπως είπε είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο και στο οποίο ενσωματώνονται, αρκετά αιτήματα των Συνδέσμων Αξιωματικών. Πρόσθεσε ότι με το νόμο σταματά μια στρέλβλωση, μια αδικία και κλείνει ένα μεγάλο κενό.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι με αυτή την εναρμόνιση με την οδηγία με ανώτατο όριο 48 ορών και αντισταθμιστικό χρόνο ανάπαυσης μπαίνει σε ένα καλό πλαίσιο το ωράριο εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν το ηθικό και τα εχέγγυα να υπηρετούν την αποστολή τους.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας είπε ότι για τις ώρες που αυτοί οι άνθρωποι εργάστηκαν χωρίς να πληρωθούν τα προηγούμενα χρόνια «τους χρωστούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλας σημείωσε την προσπάθεια του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς για συνεχή μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό. Πρόσθεσε ότι η πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει την υπηρεσία και να σεβαστεί το χρόνο των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και να μπορούν πλέον να υπηρετούν σε ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο το οποίο πρέπει να εκσυγχρονίζεται και να αναβαθμίζεται διαρκώς.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,