Διαδικτυακό Σεμινάριο: Θεραπείες του Δικαίου Επιείκειας στη Κύπρο 🗓

To Elest Professional Academy διοργανώνει στις 24.6.20 πιστοποιημένο σεμινάριο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Θεραπείες του Δικαίου Επιείκειας στη Κύπρο” με ομιλητή τον δικηγόρο και καθηγητής Νομικής Δρ. Χρίστος Κληρίδης.

Το περιεχόμενο της διάλεξης θα αφορά, μεταξύ άλλων, την νομολογία των κυπριακών δικαστηρίων από το 1878 μέχρι και σήμερον στον τομέα του Δικαίου της Επιείκειας όπως έχει εισαχθεί  και εφαρμόζεται στη Κύπρο με αναφορά στις θεραπείες οι οποίες αποδίδονται στον τομέα αυτό. Μεταξύ άλλων, θα εξετασθούν οι πιο κάτω θεραπείες:

1. Της αποκατάστασης στη περίπτωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

2. Η θεραπεία της ειδικής εκτέλεσης για κινητή, άυλη περιουσία και ακίνητη περιουσία

3. Ιχνηλάτιση και εντοπισμός στις περιπτώσεις παράβασης καταπιστευμάτων.

4. Ο διορισμός παραλήπτη διαχειριστή

5. Διάταγμα απόδοσης λογαριασμών

6. Διατάγματα διόρθωσης λάθους σε συμβάσεις

7. Διατάγματα ακύρωσης συμβάσεων για λόγους ψυχικής πίεσης

8. Προσωρινά διατάγματα όπως μεταξύ άλλων τύπου Mareva διεθνούς εμβέλειας Anton Piller  και Norwich.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες:

Για εγγραφή πατήστε εδώ

Print Friendly, PDF & Email
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ