Θα καθοριστεί η συνδρομή Νομικής Υπηρεσίας, αφού διασαφηνιστεί φύση και εύρος έρευνας της Ad Hoc Επιτροπής

Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση με τον τρόπο που θα μπορούσε να συνδράμει στην όλη προσπάθεια της Ad Hoc Επιτροπής για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν σε δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ), σύμφωνα με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, «μπορεί να καθοριστεί αφού προηγουμένως διασαφηνιστεί το πλαίσιο, η φύση και το εύρος της έρευνας της Επιτροπής».

Αυτό αναφέρει ο κ. Αγγελίδης, σε απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου, η οποία αναγνώσθηκε στην απογευματινή συνεδρία της Επιτροπής, που έγινε υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της Νομικής Υπηρεσίας να απαντήσει σε ειδικά ερωτήματα που πιθανόν να προκύψουν στο μέλλον, τα οποία εμπίπτουν, όπως αναφέρει, «στο πεδίο των εξουσιών και αρμοδιοτήτων μας και βρίσκονται εντός του πλαισίου της νομιμότητας λαμβανομένης υπόψη μεταξύ άλλων, της αρχής της διάκρισης των εξουσιών αλλά και της ανάγκης διαφύλαξης του ανακριτικού έργου της Αστυνομίας».

Αναφορικά με τα ερωτήματα που έθετε η Επιτροπή στην επιστολή της «για τα ζητήματα που εκκρεμούν προς διερεύνηση ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και που αφορούν εν γένει το τραπεζικό σύστημα και την κατάρρευση της οικονομίας», ο κ. Αγγελίδης αναφέρει ότι «η Νομική Υπηρεσία εκ της φύσεως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, δεν διενεργεί η ίδια ή οι λειτουργοί της ανακριτικό έργο».

Προσθέτει ότι «η ποινική διερεύνηση και/ή η ανάκριση διεξάγεται κατά κανόνα από την Αστυνομία, η οποία για σημαντικές υποθέσεις ενημερώνει κατά καιρούς τη Νομική Υπηρεσία και όταν χρειάζεται νομικές συμβουλές αποτείνεται σε αυτή για νομική καθοδήγηση».

Σημειώνει πως «όταν ολοκληρωθεί η διερεύνηση, ο φάκελος προωθείται στη Νομική Υπηρεσία, η οποία αποφαίνεται για το εάν θα ασκηθεί ποινική δίωξη ή όχι».

Τα ερωτήματα που έθετε η Ad Hoc Επιτροπή στην επιστολή της προς τη Νομική Υπηρεσία ήταν ποιες έρευνες διεξήγαγε ή/και βρίσκονται σε εξέλιξη από τη Νομική Υπηρεσία, τον χρόνο έναρξης και τον αναμενόμενο χρόνο λήξης των ερευνών αυτών, το αντικείμενο της έρευνας, τα αποτελέσματα των εν λόγω ερευνών και κατά πόσον έχουν υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία άλλες έρευνες ή καταγγελίες από άλλους θεσμούς (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) για θέματα που χρήζουν διερεύνησης ή που τυγχάνουν μελέτης, με απώτερο στόχο την στοιχειοθέτηση της διάπραξης πιθανών ποινικών αδικημάτων.

Τέλος, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι η θέση της Νομικής Υπηρεσίας για κάποια ζητήματα που αφορούν τη λεγόμενη λίστα Γιωρκάτζη έχει ήδη διατυπωθεί στη γνωμοδότηση της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «στα πλαίσια μελέτης για την απόφαση σας για δημοσιοποίηση της λίστας από τον Πρόεδρο».

«Εάν θεωρείτε ότι στην όλη διαδικασία πιθανόν να έχουν διαπραχθεί οποιαδήποτε ποινικά αδικήματα μπορείτε να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αστυνομία, παρουσιάζοντας τα στοιχεία που κατέχετε για το θέμα ή μπορείτε να τα αποστείλετε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία καθηκόντως θα τα προωθήσει στην Αστυνομία για διερεύνηση», προσθέτει.

Επιπλέον, ο κ. Αγγελίδης αναφέρει ότι «επί του παρόντος και χωρίς να έχουμε ενώπιον μας συγκεκριμένα στοιχεία ή καταγγελίες δεν μπορούμε να αποφανθούμε εάν το όλο ζήτημα χρήζει διερεύνησης από την Αστυνομία».

Τα μέλη της Επιτροπής διερωτήθηκαν ποιος αξιωματούχος του κράτους μπορεί να γνωρίζει για το τι γίνεται με τις έρευνες που διενεργούνται και αφορούν το τραπεζικό σύστημα και την κατάρρευση της οικονομίας.

Εξάλλου, κατά την συνεδρία τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν τα ερωτήματα που έθεσαν στις επιστολές που απέστειλαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 στον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, στην Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στους εκτελεστικούς συμβούλους/Διευθυντές Τραπεζών και στον εκτελεστικό Διευθυντή της Τράπεζας Κύπρου, με τις οποίες ζητούσαν στοιχεία για το χειρισμό δανείων ΠΕΠ. Οι βουλευτές συζήτησαν και το κατά πόσον να θέσουν επιπλέον ερωτήματα, ενώ αποφάσισαν να εξετάσουν τι συγκεκριμένο θα ζητήσουν από την Επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ Εύα Παπακυριακού για να βοηθηθούν στην έρευνα που διεξάγουν.

Από τις τράπεζες, απάντηση στις επιστολές της Επιτροπής απέστειλε μέχρι στιγμής μόνο η RCB, η οποία αναφέρει ότι «δεν έχει διαγράψει και δεν έχει παράσχει οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση» σε δανειακές διευκολύνσεις ΠΕΠ.

Επιπλέον, η Επιτροπή συζήτησε για τον κατάλογο των ΠΕΠ που θα πρέπει να διερευνηθούν και ο οποίος θα συζητηθεί και στην αυριανή συνεδρία της Επιτροπής, στις 11.00, στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή.

Ενώπιον της Επιτροπής βρισκόταν επιστολή του Γενικού Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη με τα δάνεια 160 ΠΕΠ (Υπουργών, βουλευτών και πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας) τα οποία περιλαμβάνονται στη διερεύνηση που διενεργεί ο κ. Μιχαηλίδης στον πρώην Συνεργατισμό και της οντότητας που τον διαδέχθηκε, ΚΕΔΙΠΕΣ για την περίοδο 2008 μέχρι σήμερα.

Κατά την αυριανή συνεδρία, τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να συζητήσουν με τον Γενικό Ελεγκτή μεταξύ άλλων πώς θα ξεχωρίσουν ΠΕΠ που διαθέτουν το ίδιο ονοματεπώνυμο και κατά πόσον θα πρέπει να ελεγχθούν και δάνεια ευρωβουλευτών. Επίσης, η Επιτροπή θα συζητήσει με τον Γενικό Ελεγκτή κατά πόσον θα πρέπει να περιληφθούν, μεταξύ άλλων, δάνεια Επιτρόπων του κράτους κατά την επίμαχη περίοδο καθώς και δάνεια αριθμού ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών και εφημερίδων καθώς και δικαστών.

Βουλευτές έθιξαν το γεγονός ότι από τον κατάλογο των 160 ΠΕΠ του Γενικού Ελεγκτή τα 120 ήταν ή είναι βουλευτές, ενώ μόλις 40 είναι οι υπόλοιποι αξιωματούχοι του κράτους.

Ως θέμα αρχής τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν να μην συμπεριλάβουν στην έρευνα τους στον πρώην Συνεργατισμό όσα ΠΕΠ έχουν αποβιώσει και παράλληλα να μην τεθούν προς διερεύνηση δάνεια των νέων βουλευτών και νεοδιορισθέντων Υπουργών καθώς κατά την επίμαχη περίοδο δεν ήταν ΠΕΠ.

Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής θα συζητήσουν κατά πόσον νέοι βουλευτές και νεοδιορισθέντες Υπουργοί θα περιληφθούν στην έρευνα της Επιτροπής για δάνεια ΠΕΠ που έλαβαν από τράπεζες.

Ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η έρευνα της Επιτροπής για δάνεια ΠΕΠ στον πρώην συνεργατισμό θα αποτελέσει την βάση της έρευνας που θα διεξαχθεί για δάνεια ΠΕΠ στις τράπεζες.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , ,