Τερματισμός του παγκύπριου τετραψήφιου αριθμού 1433

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι έχει τερματιστεί η λειτουργία του παγκύπριου τετραψήφιου αριθμού 1433, λόγω του ότι τα Ειδικά Σχέδια που υλοποίησε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Ιουνίου 2020 έχουν ολοκληρωθεί.

Η ομάδα που στελέχωνε το τηλεφωνικό κέντρο, η οποία απαρτιζόταν από 15 Δημόσιους Λειτουργούς, θα αξιοποιηθεί για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων των Ειδικών Σχεδίων καθώς και για την υλοποίηση των Ειδικών Σχεδίων της 4ης περιόδου που αφορούν πλέον επιχειρήσεις.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση coronavirus@mlsi.gov.cy θα συνεχίσει να δέχεται απορίες και ερωτήματα που μπορεί να υπάρχουν.

Print Friendly, PDF & Email