Τελεσίγραφο ΕΕ στο ΗΒ να αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο για την εσωτερική αγορά

Τελεσίγραφο στο Ηνωμένο Βασίλειο να αποσύρει το επίμαχο νομοσχέδιο για την εσωτερική αγορά απηύθυνε η ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο Αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič κάλεσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποσύρει το νομοσχέδιο το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς με την υποβολή του, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει βλάψει σοβαρά την εμπιστοσύνη μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ.

Υπενθύμισε στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η Συμφωνία Αποχώρησης περιέχει έναν αριθμό μηχανισμών και ένδικων μέσων για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των νομικών υποχρεώσεων που περιέχονται στο κείμενο – τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση  θα χρησιμοποιήσει.

Αναλυτικά, μετά τη δημοσίευση από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου του σχεδίου “νομοσχέδιο εσωτερικής αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου” στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, ο αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής ΕΕ-ΗΒ για να ζητήσει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του και να ανταποκριθεί στις σοβαρές ανησυχίες της ΕΕ. Συναντήθηκε μάλιστα σήμερα στο Λονδίνο με το Michael Gove, Καγκελάριο του Δουκάτου του Λάνκαστερ.

Ο Αντιπρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η έγκαιρη και πλήρης εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία – στο οποίο συμφώνησε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η κυβέρνησή του, και το οποίο επικύρωσαν τα Σώματα του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου , λιγότερο από ένα χρόνο πριν – είναι νομική υποχρέωση.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ότι το γράμμα και το πνεύμα της παρούσας συμφωνίας θα τηρηθούν πλήρως. Η παραβίαση των όρων της συμφωνίας αποχώρησης θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη και θα έθετε σε κίνδυνο τις τρέχουσες μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τις σχέσεις”, κατέστησε σαφές.

“Η συμφωνία αποχώρησης τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020 και έχει νομικά αποτελέσματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Από τότε, ούτε η ΕΕ ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν μονομερώς να αλλάξουν, να διευκρινίσουν, να τροποποιήσουν, να ερμηνεύσουν, να αγνοήσουν ή να μην εφαρμόσουν τη συμφωνία. Το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία / τη Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί ουσιώδες μέρος της συμφωνίας αποχώρησης. Στόχος του είναι να προστατεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί της Ιρλανδίας και ήταν το αποτέλεσμα μακρών, λεπτομερών και δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου”, ξεκαθαρίζει η Κομισιόν.

Ο Αντιπρόεδρος Maroš Šefčovič δήλωσε ότι εάν εγκριθεί το εν λόγω νομοσχέδιο, θα αποτελεί “εξαιρετικά σοβαρή παραβίαση της Συμφωνίας Αποχώρησης και του διεθνούς δικαίου”.

Συγκεκριμένα, “εάν εγκριθεί όπως προτείνεται, το σχέδιο νομοσχεδίου θα παραβίαζε ουσιαστικά τις ουσιαστικές διατάξεις του πρωτοκόλλου: άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 και άρθρο 10 για την τελωνειακή νομοθεσία και τις κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, του άμεσου αποτελέσματος της απόσυρσης Συμφωνία (άρθρο 4)”.

Επιπλέον, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα παραβίαζε την υποχρέωση καλής πίστης βάσει της Συμφωνίας Αποχώρησης (άρθρο 5), καθώς το σχέδιο νομοσχεδίου θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας, τονίζεται.

“Η ΕΕ δεν αποδέχεται το επιχείρημα ότι στόχος του σχεδίου νομοσχεδίου είναι η προστασία της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής (Μπέλφαστ). Στην πραγματικότητα, είναι της άποψης ότι κάνει το αντίθετο”, ξεκαθαρίζει η Κομισιόν.

Εναπόκειται τώρα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη ΕΕ – ΗΒ.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , , ,