Συζήτηση στο ΓΔΕΕ για ακύρωση καταχώρησης του όρου «Χαλλούμι» από ελληνική εταιρεία

Το ίδρυμα “Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi” ζήτησε σήμερα από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) να ακυρώσει την απόφαση Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) για την παραχώρηση του όρου “Ηalloumi – Vermion grill cheese”, σε ελληνική βιομηχανία γαλακτοκομικών, κατά τη σημερινή επ’ακροατηρίου συζήτηση στο ΓΔΕΕ. 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε εξ αναβολής και η υπόθεση τελεί πλέον υπό διάσκεψη και η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα, σύμφωνα με το ΓΔΕΕ.

Το εν λόγω ίδρυμα ζητά ενώπιον του ΓΔΕΕ ζητεί την ακύρωση της απόφασης του EUIPO της 15ης Φεβρουαρίου 2019, επικαλούμενο παράβαση του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ.

Πρόκειται για την υπόθεση T-282/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) – Filotas Bellas & Yios  (Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927) για το «Εικονιστικό σήμα Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese M BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927, Προγενέστερο λεκτικό συλλογικό σήμα HALLOUMI»

Το ΕUIPO καταχώρησε το εν λόγω σήμα στις τις 7 Ιουνίου 2015 και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, το Ίδρυμα ζήτησε την κήρυξη ακυρότητας του σήματος αυτού, στηριζόμενο στο προγενέστερο συλλογικό σήμα της ΕΕ HALLOUMI. Στις 29 Αυγούστου 2017, το αίτημά του απορρίφθηκε και, ως εκ τούτου, δεν κηρύχθηκε η ακυρότητα του επίδικου σήματος.

Το Ίδρυμα ζήτησε την ακύρωση της τελευταίας απόφασης. Ωστόσο, το EUIPO με απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών στις 15 Φεβρουαρίου 2019 απέρριψε την προσφυγή του Ιδρύματος (υπόθεση R 2295/2017-4), διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης με το προγενέστερο σήμα το οποίο έχει ασθενή διακριτικό χαρακτήρα.

Πηγή : ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: , , ,