Σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για διορισμό ΔΣ

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την Τετάρτη τη σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τον διορισμό Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι με αυτή την απόφαση υλοποιείται μια σημαντική δράση του προγράμματος διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της ανασύνταξης του κράτους και στην προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Εξήγησε ότι θα γίνεται μια ανοιχτή δημόσια πρόσκληση προς το κοινό, μέσω ανακοίνωσης της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα έχει την ευθύνη να καταρτίζει κατάλογο εισηγήσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό εντός 30 ημερών.

Ο ΚΕ είπε ότι ο κατάλογος θα είναι τριπλάσιος αριθμός από τις κενές θέσεις που προνοείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η πενταμελής υποεπιτροπή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, η σύνθεσή της οποίας θα εξαρτάται ανάλογα με τη φύση του οργανισμού, θα εισηγείται στον Υπουργό και ο Υπουργός στη συνέχεια θα εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο τους υποψηφίους.

Ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επιλέξει για διορισμό άτομα από τον εν λόγω κατάλογο, η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, πέραν των προνοιών του νόμου του 1988, των υφιστάμενων δηλαδή κριτηρίων, θα είναι η συμμετοχή κατά το μέτρο του δυνατού, ίσου αριθμού ανδρών και γυναικών, η συμμετοχή ατόμων, η εμπειρία, τα προσόντα και οι δεξιότητες, ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα, κοινωνική δράση και προσφορά των οποίων συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Οργανισμού και θα διασφαλίζεται μέσω συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης ότι ουδείς εκ των προτεινομένων έχει άμεσο έμμεσο οικονομικό, προσωπικό ή άλλο συμφέρον συγκρουόμενο με τα συμφέροντα του Οργανισμού.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε πως η προτεινόμενη σύνθεση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα αποτελείται από 9 άτομα, 1 αφυπηρετηθέντα Κύπριο δικαστή σε διεθνές δικαιοδοτικό όργανο ή ανώτατο διοικητικό όργανο στην Κύπρο που θα εκτελεί χρέη Προέδρου, μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών, μέλος του Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών, μέλος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, έναν εκπρόσωπο του Υπουργού, στον οποίον υπάγεται το κάθε ορισμένο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ανάλογα με τον Οργανισμό θα διαφοροποιείται αυτό το άτομο) και ένα αφυπηρετηθέντα Γενικό Διευθυντή Υπουργείου.

Η θητεία των μελών θα είναι πενταετής ή με τη λήξη της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας και τα μέλη του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θα εκτελούν τα καθήκοντά τους αμισθί.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι στο παρόν στάδιο θα αφορά διορισμούς Διοικητικών Συμβουλίων οργανισμών που εμπίπτουν στις πρόνοιες των περιορισμένων νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμων και αυτοί είναι έντεκα οργανισμοί.

Ερωτηθείς πότε αρχίζει δουλειά το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ξεκινά άμεσα.

«Θα ανακοινωθεί σε επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου η ακριβής σύνθεση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και θα ξεκινήσει», ανέφερε.

Σε άλλη ερώτηση για τους γενικούς διευθυντές, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «θα ανακοινωθούν αφού ενημερωθούν και οι ίδιοι πρώτα», προσθέτοντας ότι η ανακοίνωση θα γίνει τις επόμενες μέρες.

πηγή: ΚΥΠΕ

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,