Συστάσεις Επιτρόπου Διοίκησης για κέντρα προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών

Επίσπευση των κατασκευαστικών εργασιών στο κέντρο «Πουρνάρα» ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικό, απαραίτητη καθημερινή παρουσία γιατρού και στα δύο κέντρα φιλοξενίας μεταναστών, επίσπευση των εργασιών που να επιτρέψουν την διενέργεια συνεντεύξεων με τους αιτητές ασύλου και συνεχής παρακολούθηση για εντοπισμό ευάλωτων ομάδων, συγκαταλέγονται μεταξύ των συστάσεων στις οποίες προβαίνει η Επίτροπος Διοίκησης και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη για τα κέντρα προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών, η οποία σημειώνει επίσης τον προσωρινό χαρακτήρα των μέτρων περιορισμού στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του COVID-19.

«Σήμερα στο κέντρο «Πουρνάρα» τα παιδιά απουσιάζουν, το ίδιο και οι μητέρες τους. Φιλοξενούνται πρόσωπα κατά πλειοψηφία μονήρεις, ενώ άτομα τα οποία αναγνωρίστηκαν ότι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, άτομα με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και έγκυος γυναίκα ήδη έχουν απομακρυνθεί», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση της Επιτρόπου Διοίκησης, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα μέσω του ΓΤΠ.

Ωστόσο, σημειώνεται, «ενόψει του γεγονότος ότι υπάρχουν ακόμη αντίσκηνα χωρίς δάπεδο και/η χωρίς την τοποθέτηση κατάλληλου υλικού το οποίο να προστατεύει από φυσικά φαινόμενα όπως η έντονη βροχόπτωση, επιβάλλεται άμεσα η επίσπευση της ολοκλήρωσης των κατασκευαστικών εργασιών επέκτασης και διαμόρφωσης του Κέντρου ώστε αυτό να καταστεί πλήρως λειτουργικό».

Ειδικότερα δε, αναφέρεται, «θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο χώρο στον οποίο συσσωρεύεται νερό γύρω και μέσα από κάποια αντίσκηνα, που δεν έχουν επιστρωμένο χαλίκι για να δημιουργηθεί δάπεδο ώστε να μπορούν να καταστούν κατά το ελάχιστο, ανθρώπινες οι συνθήκες διαβίωσης για όλους τους διαμένοντες χωρίς καμία διάκριση».

Η κ. Λοττίδη χαιρετίζει το γεγονός, «όχι μόνο ενόψει του Covid-19 αλλά καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής των διαμενόντων ότι υπάρχει πρόσβαση για όλους σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με την παρουσία ιατρού μέρα παρά μέρα και την εικοσιτετράωρη παρουσία δυο νοσηλευτών, ενώ σε περίπτωση υπόπτου κρούσματος ακολουθείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο, εν τούτοις ενόψει της ανάγκης για εντατικοποίηση των ελέγχων και την ολοένα περισσότερη έλευση διαμενόντων στο χώρο, η παρουσία γιατρού κρίνεται απαραίτητη επί καθημερινής βάσης».

Όσο αφορά την αναστολή εξέτασης και/ή περαιτέρω προώθησης των αιτήσεων για άσυλο, αναγνωρίζει «μεν την δυσκολία που προέκυψε ενόψει της αναγκαίας απόστασης που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα ,όμως δεν μπορώ να μην εισηγηθώ την επίσπευση των εργασιών που να επιτρέψουν την διενέργεια συνεντεύξεων είτε με εναλλακτικούς τρόπους με απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό ,είτε με το κατάλληλο διαμορφωμένο χώρο με τα διαχωριστικά που είναι αναγκαία ώστε η συνέντευξη να διενεργείται με ασφάλεια».

Άλλωστε, συνεχίζει, «αναγκαία είναι η διενέργεια συνεντεύξεων κατά τρόπο ασφαλή ως προς την διαπίστωση/αξιολόγηση /υπολογισμό της ηλικίας των προσώπων οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι, ώστε κανένας ανήλικος ως πρόσωπο που ανήκει σε ευάλωτες ομάδες να μην παραμείνει σε χώρο προσωρινής διαμονής».

Αναφορικά με τους άτυπους μετανάστες, αναφέρεται, «παρότι είναι κατανοητό ότι επί του παρόντος υπάρχει δυσκολία στην λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αίτησης ασύλου, λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για προστασία από την εξάπλωση του Covid-19,εν τούτοις αυτό θα πρέπει να γίνει ευθύς αμέσως λήξουν τα μέτρα προστασίας, ενώ στο ενδιάμεσο κανένας άτυπος μετανάστης δεν θα πρέπει να μείνει χωρίς διαμονή, διατροφή και αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη».

Η Επίτροπος Διοίκησης επισημαίνει ότι όσο αφορά τα επί μέρους ζητήματα θα πρέπει να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό όλα τα ειδικά φαναράκια (λουξ ) ώστε να υπάρχει ξεχωριστά ένα στο κάθε αντίσκηνο.

«Δεν μου διαφεύγει το γεγονός ότι οι λειτουργοί πρώτης γραμμής που εργάζονται στα δύο Κέντρα, υπερβάλλουν εαυτούς, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους», σημειώνει.

Προειδοποιεί ωστόσο ότι «ο εφησυχασμός περικλείει κινδύνους για όλους».

«Η παρακολούθηση για εντοπισμό ευάλωτων ομάδων θα πρέπει να είναι συνεχής ώστε η απομάκρυνση τους να πραγματοποιείται εγκαίρως, όπως συνεχής πρέπει να είναι η ενημέρωση των διαμενόντων στο χώρο για τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και την αναχαίτιση εξάπλωσης του ιού τόσο των ήδη διαμενόντων όσων και των νεοεισερχομένων, ενώ τα μέτρα καθαριότητας και απολύμανσης που ήδη ακολουθούνται θα πρέπει να διατηρηθούν αλλά και να εντατικοποιηθούν».

Παρόλο που σημειώνει ότι ο αριθμός των διαμενόντων στο «Πουρνάρα »στο παρόν στάδιο αγγίζει περίπου το 50% της πληρότητας του κέντρου λόγω της επέκτασης του χώρου, επισημαίνει ότι «σε καμία όμως περίπτωση δεν θα πρέπει να οδηγηθεί σε φαινόμενα υπερπληθυσμού, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι η μετατροπή του από κέντρο υποδοχής σε κλειστό κέντρο έγινε μόνο για λόγους που σχετίζονται με τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση του ιού και είχαν ευθύς εξαρχής προσωρινό χαρακτήρα».

Όσον αφορά το κέντρο φιλοξενίας στην Κοφίνου σημειώνεται ότι «η παρουσία νοσηλευτών, υπό τις περιστάσεις επιβάλλεται να αυξηθεί ώστε να υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο επί 24ώρου βάσεως ενώ επίσης επιβεβλημένη είναι και η αύξηση των ωρών παρουσίας του ιατρού στο Κέντρο».

Όσον αφορά τις μετακινήσεις, προσθέτει, «δεν θα μπορούσα να μην παρατηρήσω ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οποιοδήποτε πρόσωπο να τύχει άρνησης εξόδου για κάλυψη αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από το συγκεκριμένο χώρο, ανάγκες οι οποίες πιθανόν να είναι συνυφασμένες με το διάταγμα ημερομηνίας 8 Απριλίου, 2020 και σχετίζονται με λόγους υγείας και λογούς ανθρωπιστικούς».

Υπενθυμίζει επίσης «λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις συστάσεις των διεθνών φορέων όσο και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),ότι τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν για την αποτροπή της πιθανής εξάπλωσης του ιού covid 19, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το απολύτως αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να προκαλούνται από μια κατάσταση που είναι παρούσα και η διάρκεια τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά το χρονικό διάστημα που διαρκεί αυτή απρόσμενη και δυσάρεστη κατάσταση όπως είναι η εξάπλωση του ιού».

«Οποιοδήποτε μέτρο που ξεπερνά το προσωρινό χαρακτήρα και το απολύτως αναγκαίο, ενώ είναι δυσανάλογο του σκοπού της προστασίας της δημόσιας υγείας, είναι μέτρο αυθαίρετο και θα πρέπει άμεσα να διακόπτεται», τονίζει.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Επίτροπο Διοίκησης, «πέρα από τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα φιλοξενίας, και υγειονομικής περίθαλψης τα οποία πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται στους διαμένοντες στα εν λόγω Κέντρα για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα αντιμετώπισης του ιού, ευθύς αμέσως πραγματοποιηθεί η ολική άρση τους και ο προσωρινός χαρακτήρας τους εκλείψει τότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνεχιστεί η φιλοξενία ως μόνιμη μέσα σε αντίσκηνα, τα οποία από την κατασκευή τους προορίζονται για χρήση μόνο προσωρινή».

Η έκθεση της Επιτρόπου εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,