Αθήνα: Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ – Πρόσφατα ζητήματα, με έμφαση στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία

Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Πρόσφατα ζητήματα εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την Ελλάδα, με έμφαση στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Άλκης Αργυριάδης (Πανεπιστήμιο Αθηνών) την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 π.μ.

Αναλυτικό πρόγραμμα:

11:45 – 12:00 Εισαγωγική προσφώνηση:

Λίνος-Αλέξανδρος Σισιλιάνος, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

12:00 – 13:15 Α’ Συνεδρία: Η εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΔΑ

13:15 – 14: 15 Β’ Συνεδρία: Ο μηχανισμός εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ και η Ελλάδα: Λειτουργία και προκλήσεις

14:15 – 15:00 Διάλειμμα

15:00 – 16:45 Γ’ Συνεδρία: Παρουσίαση έρευνας «Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ στην ελληνική έννομη τάξη»

16:45 – 17:15 Διάλειμμα

17:15 – 19:15 Δ’ Συνεδρία: Ζητήματα εκτέλεσης των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την Ελλάδα

19:15 – 19:45 Συμπεράσματα:

Δείτε περισσότερες πληροφορίες

Print Friendly, PDF & Email