Συνεδρία Παράλληλης Βουλής: Αξιολόγηση των εργασιών, καταγραφή προβλημάτων και καταστατικές αλλαγές – Νέο λογότυπο

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων προήδρευσε συνεδρίας της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής των Συντονιστικών Επιτροπών/Επιτροπών Επιλογής των Βουλών της Παράλληλης Βουλής

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στο Συνεδριακό Κέντρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη, η τέταρτη συνεδρία της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής, των συντονιστικών επιτροπών, καθώς και των προέδρων και αναπληρωτών προέδρων των Βουλών της Παράλληλης Βουλής.

Η συνεδρία ασχολήθηκε με την προετοιμασία των τακτικών συνόδων των ολομελειών των Βουλών της Παράλληλης Βουλής, οι οποίες θα συνέλθουν μεταξύ 14 και 23 Ιουλίου 2020.  Σ’ αυτό το πλαίσιο αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα πορεία των εργασιών των επιτροπών της Παράλληλης Βουλής, καταγράφηκαν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και κατατέθηκαν απόψεις και εισηγήσεις για την περαιτέρω πορεία.  Οι συμμετέχοντες πρότειναν εξάλλου θέματα για συζήτηση και υιοθέτηση από τις ολομέλειες που θα ακολουθήσουν.  Επισημαίνεται η αναφορά ότι μελετήθηκαν οι δεκαεπτά στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και θα ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Τη συνεδρία απασχόλησε, επίσης, πρόταση για περιορισμένες καταστατικές αλλαγές, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της ολομέλειας και των επιτροπών και ανταλλάγηκαν απόψεις για την όλη διαδικασία διεξαγωγής των συνεδριάσεων των ολομελειών.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης, παρουσίασε το νέο λογότυπο της Παράλληλης Βουλής το οποίο θα χρησιμοποιείται σε όλα τα έντυπα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις μελλοντικές δραστηριότητες της Παράλληλης Βουλής.

Ανακοινωθέν Τύπου Βουλής των Αντιπροσώπων

Print Friendly, PDF & Email