Συνάντηση Ανώτατου Δικαστηρίου με Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το θέμα της Μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης

Κοινή αντίληψη ότι δεν νοείται η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απουσία του και χωρίς την καθοριστική συμβολή του

Λευκωσία, 26 Φεβρουαρίου 2021 – Συνάντηση με την Έντιμη Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην παρουσία του Έντιμου Γενικού Εισαγγελέα, πραγματοποίησε το Ανώτατο Δικαστήριο με θέμα την επικείμενη Μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης στην Κύπρο. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην όλη διαδικασία Μεταρρύθμισης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των σχετικών επί του θέματος νομοσχεδίων. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ήταν κοινή αντίληψη ότι δεν νοείται η ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απουσία του και χωρίς την καθοριστική συμβολή του.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκε η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και διαφοροποίησης του υφιστάμενου συστήματος της δικαιοσύνης που ξεκίνησε από το ίδιο το Ανώτατο Δικαστήριο, για το οποίο η Μεταρρύθμιση ήταν και παραμένει πρώτη προτεραιότητα. 

Οι δύο πλευρές συζήτησαν το θέμα της δομής που προβλέπεται στο κείμενο των νέων νομοσχεδίων, το οποίο περιήλθε στη γνώση των Μελών του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις αρχές Ιανουάριου. Όπως εντοπίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο , η προτεινόμενη λειτουργία ενός Ανώτατου Δικαστηρίου «με ρητή κατανομή δικαιοδοσίας» ως Ανώτατο Τριτοβάθμιο και Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, οδηγεί στη δημιουργία ενός Ανώτατου Δικαστηρίου, συναποτελούμενου, όμως, από δικαστές με διαφορετική, ρητή, κατανομή δικαιοδοσίας, αποστερούμενου της βασικής του εξουσίας να ρυθμίζει το ίδιο τη λειτουργία του. Η προτεινόμενη αυτή δομή, σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο ενέχει τον κίνδυνο επέμβασης στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και υπονόμευσης της αρχής του Κράτους Δικαίου. Επιπρόσθετα, η προβλεπόμενη, από τα υπό συζήτηση νομοσχέδια, νέα αυτή δομή του προτεινόμενου Ανωτάτου Δικαστικού Σώματος, συνιστά ένα υβριδικό μοντέλο, το οποίο δεν απαντά οπουδήποτε στο Κοινοδίκαιο, αλλά ούτε και σε οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο σύστημα δικαιοσύνης. Επιδρά δε αλυσιδωτά, προκαλώντας σύγχυση τόσο ως προς την ομαλή λειτουργία του Ανώτατου Δικαστικού Σώματος, όσο και ως προς τη γενικότερη διοίκηση των Δικαστηρίων.

«Η μεταρρύθμιση του Δικαστικού Συστήματος της χώρας μας είναι αδήριτη ανάγκη, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το βασικό πρόβλημα της καθυστέρησης που παρατηρείται στην απονομή της δικαιοσύνης. Η διαμόρφωση, όμως, ενός αποτελεσματικού συστήματος δικαιοσύνης ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, εξυπακούει ορθολογιστικές ρυθμίσεις, συνταγματικά ευθυγραμμισμένες και σύμφωνες με τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Έκθεση του Μαρτίου 2018. Το Ανώτατο Δικαστήριο παραμένοντας σταθερά προσηλωμένο και δεσμευμένο προς την κατεύθυνση αυτή, επεξεργάζεται και θα καταθέσει το συντομότερο δυνατό τις εισηγήσεις του ως προς το καίριο ζήτημα της δομής», δήλωσε η Εντιμότατη Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Περσεφόνη Παναγή.

Δελτίο Τύπου Ανωτάτου Δικαστηρίου

Print Friendly, PDF & Email
Tags: , , , ,